RANKO je sorta jesenjeg belog luka, koji pristiže 20 dana ranije u odnosu na dobro poznatu sortu Bosut. Namenjen za proizvodnju mladog luka sa formiranom lukovicom. Karakteristika sorte su kompaktne lukovice, sa 8-10 čenova koji su kružno raspoređeni. Prosečna masa čena od 3-4 grama. Procenat suve materije se kreće od 34-36%. Ono što izdvaja ovu sortu je tolerantnost prema Fusarium spp. vrstama poreklom iz zemljišta, koji poslednjih godina nanose značajne štete na belom luku.

Optimalno vreme sadnje je u poslednjoj dekadi septembra i prvoj dekadi oktobra, a količina sadnog materijala se kreće od 900-1.200 kg/ha, u zavisnosti od krupnoće čenova. Prilikom sadnje, potrebno je da dubina brazdice bude dovoljna, kako bi se iznad čenova obezbedio sloj zemlje od 2–3 cm. Za vađenje pristiže početkom juna.