Rasad NS SEME kupusaOptimalno vreme rasađivanja kasnog kupusa je tokom jula meseca. Obično je to u drugoj dekadi jula meseca. Vreme rasađivanja se često određuje vremenom berbe kupusa u jesen, najviše zbog zahteva tržišta ali i načina potrošnje (kiseljenje).

Bilo da je proizvodnja rasada bila kontejnerska, hidroponska ili na otvorenom polju u redovima, zajedničko za sve načine je dobijanje kvalitetnog i zdravog rasada kupusa. To znači dobro formirane zdrave biljke, koje imaju 4–6 listova rozete i neoštećen vegetacioni vrh biljke (buduća glavica kupusa). Važno je takođe da biljka ima dobro formiran korenov sistem, koji će omogućiti lako ukorenjavanje i stabilnost biljke. Žilice korenovog sistema moramo maksimalno sačuvati prilikom rasađivanja, jer su one preduslov dobrog ukorenjavanja. To znači da rasad kupusa pre rasađivanja nikada ne čupamo iz zemlje, jer prilikom čupanja dolazi do oštećenja tj. pucanja žilica, što direktno utiče na brzinu primanja rasada i ukorenjavanje.

Navodnjavanje NS SEME kupusaPred rasađivanje i čupanje, rasad treba dan ranije dobro zaliti, jer se biljke brzo oporavljaju i ukorenjavaju ako su dobro obezbeđene vodom. Prilikom vađenja, rasad ne treba direktno čupati iz zemlje, nego prethodno potkopati i podignuti lopatom. Zatim treba birati (klasifikovati) rasad, samo onaj koji je pogodan za sadnju (4–6 listova). Odabran rasad treba slagati u gajbe, u koje je prethodno stavljena dobro zalivena slama. Ovakvim postupkom sačuva se veći deo žilica korenovog sistema, što je uslov za bolje primanje.

Kada se gajbe napune rasadom, dobro se zatvori slamom sa strane, i odlaže u šupe ili zasenčeno mesto do sadnje. Nije dobro odmah čupati pa rasađivati kupus. Najbolje je rasad čupati dan ranije a sledeći dan rasađivati, čime se postiže veći efekat u primanju.

Rasađen NS SEME kupusBiljke se sade dublje nego u leji, odnosno sve do kotiledona. Zemlja oko žila korena treba da se dobro sabije, da ne bude vazduha oko njega, jer može doći do propadanja biljaka. Biljke se rasađuju na rastojanje u redu 50–60 cm i 60–70 cm između redova. Širina međurednog razmaka zavisi i od širine kultivatora kojim proizvođači raspolažu. Rasađivanjem na sklop 70 x 50 cm dobijamo 28.600 biljaka po hektaru.

Zalivanje rasađenih biljaka vrši se odmah nakon rasađivanja, pogrešno je mišljenje čekati prirodnu kišu da bi se rasadio kupus. Time se često gubi izvestan broj dana, koji se kasnije ne mogu nadoknaditi. Takođe, ukoliko je neophodno, bolje je izvršiti zalivanje pre rasađivanja. Ovo zalivanje ne isključuje ponovno zalivanje posle rasađivanja. Drugo vegetaciono zalivanje vršimo posle 3 do 5 dana. Dobro obezbeđene biljke vodom brzo se oporavljaju i ukorenjavaju.

Dan-dva posle rasađivanja počinje obnavljanje korenovog sistema i to najčešće traje oko 15 dana. U ovo vreme treba i popuniti prazna mesta na parceli, nastala usled propadanja rasada ili njegovog oštećenja.