Suncokret pod vodomOptimalan sklop kod suncokreta za većinu hibrida je 50.000-60.000 biljaka/ha. Usled vremenskih nepogoda na pojedinim parcelama došlo je do redukcije broja biljaka. Ukoliko su gustine sklopa na parcelama suncokreta preko 30.000 biljaka/ha, najbolje je usev ne presejavati. Ukoliko je sklop manji ili je usev potpuno uništen, najbolje je useve presejati jer rokovi za setvu suncokreta još nisu istekli. Ukoliko se parcele na kojima je usev propao zbog ležanja vode mogu prosušiti i pripremiti za setvu, do 25.05. mogu se sejati srednje rani hibridi suncokreta, a najkasnije do 05.06. rani hibridi. Ultra rani hibridi suncokreta (vegetacije od 90 dana) mogu se sejati do 20.06. Sve kasnije setve su rizične; u nekim godinama će se žetva moći izvesti bez problema, ali u godinama sa kišnijom jeseni morala bi se primeniti hemijska desikacija, najbolje sa 2-3 l/ha preparata Reglon. Ova mera se izvodi kada je suncokret dostigao fiziološku zrelost, odnosno kada se vlaga zrna spusti ispod 35%.

Suncokret-pokoricaPre donošenja odluke o presejavanju treba proveriti koji herbicidi su primenjeni, jer neki od njih mogu napraviti štete u usevu suncokreta i tada treba izabrati neku drugu kulturu za presejavanje. Takođe, ako je usev suncokreta propao usled dejstva herbicida pojačanog obilnim padavinama, bolje je odlučiti se za neki drugi usev u dogovoru sa stručnjacima, umesto ponovnog sejanja suncokreta.