Odrastao insekt rutave bube (Tropinota hirta) veličine je oko 1 cm, crne boje, obrastao mnoštvom sivih dlačica a na pokriocima ima 12-15 beložutih nepravilnih tačkica. Javlja se u rano proleće, krajem marta ili početkom aprila na prvim cvetalim korovima, a potom, prvenstveno, na voću, oštećujući cvetne pupove i cvetove. U cvetu stradaju prašnici i tučakovi usled čega ne dolazi do zametanja plodova. Polifagna je štetočina i napada brojne korovske i gajene biljke, prelazeći sa cvetova na mlado lišće i ostale biljne delove. Njena aktivnost traje sve do kraja jula.

 
Kako se ne preporučuje upotreba insekticida, zbog leta pčela i ostalih korisnih insekata, savetuju se mehaničke mere suzbijanja. Najbolje je postaviti plave ili bele plastične posude sa vodom u koju se sipa mirišljavi deterdžent za sudove, šećer ili miris cimeta koji ih posebno privlači. Posude se postavljaju u većem broju po obodu parcele, a manji broj se rasporedi po centralnom delu parcele. U toku dana najaktivnija je između 10 i 16 časova tako da, ukoliko mehaničke mere zaštite nemaju zadovoljavajući efekat, neophodna je primena insecticida. Tretiranje treba uraditi oko 13 časova, kada je ovaj insekat najaktivniji.


Primenjuju se preparati koji su slabe otrovnosti za pčele na bazi hlorpirifosa, fentiona ili fenitrotiona. Pozitivne efekte pokazala su tretiranja preparatom na bazi tau-fluvalinata, Mavrik-EW u koncentraciji 0,3l po ha, kao i Calypsom na bazi neonikonoida, takođe u koncentraciji 0,3l po ha. Rutava buba je dobar letač pa će se za dva tri dana pojaviti nove jedinke na tretiranoj parceli, tako da se tretiranja moraju ponavljati.

 

 
Obilazeći teren u okolini Kleka, naišli smo na najezdu rutave bube na usevu kupusa. Proizvođač je postavio 50 klopki na površini od 0,5 ha i iz njih je dnevno skupljao po pola džaka uginulih rutavih buba. U ataru Zmajeva i Kucure rutava buba je napravila velike štete na usevu belog luka i blitve. Na pojedinim biljkama blitve moglo se izbrojati i do 10 rutavih buba, tako da u ovom slučaju mehanička zaštita ne bi sačuvala usev.