jevtaPravi je momenat da privedemo kraju radove za pripremu setve pšenice za novu proizvodnu godinu, da se preispitamo šta smo eventualno propustili i da se podsetimo šta nas sve čeka u narednoj vegetacionoj sezoni. Institut za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada sa zadovoljstvom dočekuje setvu strnih žita u pogledu sortimenta i kvaliteta semena, izjavio je dr Radivoje Jevtić, rukovodilac Odeljenja za strna žita. Poljoprivrednim proizvođačima Institut nudi najbolji sortiment koji trenutno ima pod devizom “Naše sorte su visokoprinosne i odličnog tehnološkog kvaliteta”. U tom smislu, prioritet imaju NS sorte pšenice Simonida i Zvezdana, a od sorti nešto starije generacije Pobeda i Renesansa, koje se po rečima dr Jevtića dosta gaje u centralnom delu Srbije, ali i u inostranstvu.

Od sorti izuzetno visokog prinosa, ali nešto slabijeg tehnološkog kvaliteta, Institut nudi NS 40S i Ilinu.

Zašto treba sejati deklarisano seme?

Deklarisano seme ima niz prednosti u odnosu na takozvano seme sa “tavana”. Poljoprivrednim proizvođačima koji planiraju da svoje površine zaseju strnim žitima, dr Jevtić toplo preporučuje da pre setve izvedu računicu i sami se uvere u isplativost setve deklarisanog semena. Razlozi su brojni. Kao prvo, količina deklarisanog semena za setvu je znatno manja od nedeklarisanog. Zatim, seme koje nije deklarisano sadrži razne frakcije semena. Izuzetno sitno seme se neće razviti u normalnu biljku i ona će zaostajati u porastu tokom cele vegetacije. Potencijal sorte neće doći do potpunog izražaja.

Zašto je bitna zaštita semena pred setvu?

Rukovodilac Odeljenja za strna žita, dr Radivoje Jevtić, kao glavni razlog zaštite i dorade semena navodi taj što je seme supstrat za razvoj preko 50 vrsta patogena, kako na njegovoj površini tako i u samom semenu. Važno je zaštitu početi na vreme, odnosno još na proizvodnim parcelama, a tokom vegetacije pratiti zdravstveno stanje useva. Samo usevi koji u pogledu zdravstvenog stanja zadovoljavaju kriterijume mogu se koristiti u procesu proizvodnje semena, naglasio je dr Jevtić i dodao da je NS seme proizvedeno u novosadskom Institutu dorađeno vrhunskim preparatima svetskih kompanija.

Ne treba zaboraviti da je “na početku svega seme – sa zrnom sve počinje i završava – NS seme”.