setva-ns-seme-sorti-sojeGajenje soje ima dugu tradiciju kako na našim prostorima, tako i širom sveta. Zbog mogućnosti upotrebe celog zrna, proteina i ulja, soja nalazi široku primenu ne samo u prehrambenoj, već i u drugim granama industrije.

Sa setvom soje obično se kreće 1. aprila, pa su je neki ratari već posejali početkom aprila, ali nije još nikla, osim što su se na nekim njivama pojavile klice, jer hladno vreme usporava rast, ističe dr Vojin Đukić, viši naučni saradnik iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo. Na nekim njivama soja nije nikla, što može da bude loš znak, jer kada je seme dugo u hladnoj zemlji može da se zarazi. Sa setvom soje ne treba žuriti dok se vreme ne stabilizuje.  Uz dobre vremenske prilike, u narednom periodu kasnija setva može nadoknaditi, tako da u maju bude intenzivniji rast biljke, ističe dr Vojin Đukić.

Sortiment soje iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo predstavlja sinonim za stabilnost, prilagodljivost uslovima gajenja, kao i potencijal za visoke prinose. Institut u svojoj ponudi ima sorte 000 grupe zrenja, u koju spadaju  Favorit i NS Kaća, 00 grupe zrenja među kojima se izdvajaju Merkur, FortunaTajfun, 0 grupe zrenja, od kojih se izdvajaju Atlas, Valjevka i Galina. Najbrojniji su genotipovi I grupe zrenja, koji su najpogodniji za gajenje u agroekološkim uslovima naše zemlje. Sorte I grupe zrenja koje se izdvajaju su NS Maximus, Sava, Victoria, NS Apolo i NS Hogar. Sorte koje pripadaju II grupi zrenja su Rubin, Venera, NS Fantast i NS Kolos.

Treba imati u vidu da visoki prinosi i stabilna proizvodnja počinju upotrebom kvalitetnog, deklarisanog semena. Institut za ratarstvo i povrtarstvo je prvi u Evropi uveo genomsku selekciju u oplemenjivanju soje,  a rezultat su sorte koje odgovaraju na zahteve poljoprivrednih proizvođača. NS seme sorte soje konstantno donose odlične rezultate, a nadamo se da će tako biti i ove godine.

Za sve stručne savete poljoprivredni proizvođači mogu da se obrate stručnjacima iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju.