U godinama u kojim jare kulture ne donesu očekivane prinose, povećavaju se površine pod strnim žitima, pogotovo pšenicom jer ona donosi stabilnije prinose i sigurniji prihod.

Optimalan rok za setvu strnih žita je od 5. do 25. oktobra, ali se ona mogu sejati i u novembru. kada se setva mora prilagoditi agrotehničkim merama.

Višedecenijska istraživanja u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo, institutu od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju dokazuju da je setvu strnih žita najbolje obaviti u optimalnom roku. Rezultati mogu biti dobri i ako se strna žita poseju u novembru, ali to prvenstveno zavisi od vremenskih uslova u toku jesenjeg perioda.

Optimalnom setvom se stiču uslovi da strna žita uđu u fazu bokorenja, kada su mnogo otpornija na negativno dejstvo niskih temperatura. Kada se poseju u novembru, usevi na zimu ulaze u fazu ponika, jednog ili dva lista i kao takvi su mnogo osetljiviji.

Povoljni agroekološki uslovi omogućili su da se veći deo pšenice poseje u optimalnom roku, a procene su da će ova žitarica biti posejana na oko 650.000 ha širom naše zemlje. Svake godine određen broj poljoprivrednih proizvođača seje strna žita van optimalnog roka, a preporuka stručnjaka iz Instituta je da se setvena norma u tom slučaju poveća za oko 10%.

Za sve stručne savete poljoprivredni proizvođači mogu da se obrate stručnjacima iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju.