Kako su ovu proizvodnu godinu obeležili periodi ekstremno visokih temperatura i nedostatka padavina, mnogi poljoprivredni proizvođači nisu zadovoljni stanjem useva i ne očekuju visoke prinose, pa su počeli da razmišljaju o tome šta da seju da bi poljoprivredne kulture donele očekivane prinose i visok kvalitet.

Sirak, suptropska biljka fiziološki bliska kukuruzu, a hemijskim sastavom bliža ječmu, predstavlja izuzetnu alternativu gajenju kukuruza na lokacijama gde je uticaj agroekoloških uslova nepovoljan.

Ova alternativna biljna vrsta otporna je na veliku sušu, pa je pogodna za sredine sa polupustinjskim odlikama ili visokim letnjim dnevnim temperaturama, koje su zabeležene ove godine. Zbog specifične fiziologije i građe biljke, sirak odlično podnosi nepovoljni uticaj visokih temperatura i nedostatka vlage. Potrebno mu je 40% manje vlage nego kukuruzu, a primena agrotehničkih mera je skoro ista kao kod kukuruza.

Iako se sirak najčešće povezuje sa proizvodnjom metli, on je odličan za ishranu stoke.

Kod sirka zrnaša je genetski potencijal za prinos zrna preko deset tona po hektaru, a u praksi se u optimalnim uslovima dobijaju prinosi na nivou osam do deset tona po hektaru zrna. Na osnovu ovih rezultata, jasno je da u pogledu prinosa sirak donosi veći rod u odnosu na druge tradicionalne kulture.

U okviru NS seme sortimenta postoje dve sorte sirka metlaša – Reform i Prima, kao i dva hibrida sirka za zrno – Alba i Gold.

Sirak za zrno nikako da zadobije veće poverenje proizvođača, otkupljivača i prerađivačkog sektora u našoj zemlji ali ako se nastavi trend vrelih i suvih godina sa nepovoljnim rasporedom padavina, svi su izgledi da će se sirku morati posvetiti mnogo više pažnje, samim tim i hektara i, na kraju krajeva, prerađivačkih kapaciteta.

O sirku i ostalim alternativnim biljnim vrstama imaćete priliku da saznate više od naših stručnjaka iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, na Danu polja, koji će se održati na Rimskim šančevima u petak 2. septembra sa početkom u 10h.