Sirak-GoldIzrazito suva zima i početak proleća bez padavina izaziva sasvim opravdanu zabrinutost kod proizvođača u vezi zasnivanja i uspešnosti ratarske proizvodnje u 2022. godini.

Nedostatak vlage u podoraničnom sloju, ili čak potpuno odsustvo vlage u dubljim slojevima zemljišta, u velikoj meri sužavaju mogućnosti izbora sistema obrade, količine i vrste mineralnog đubriva, biljne vrste i u okviru toga, odgovarajuće sorte ili hibrida.

Sirak za zrno nikako da zadobije veće poverenje proizvođača, a takođe otkupljivača i prerađivačkog sektora u našoj zemlji. Svi su izgledi da će se, ako se nastavi ovaj trend vrelih i suvih godina sa nepovoljnim rasporedom padavina, sirku morati posvetiti mnogo više pažnje, samim tim i hektara i, na kraju krajeva, prerađivačkih kapaciteta.

 

Sirak kao odlična alternativa kukuruzu

Subtropska biljka, poreklom iz pod-Saharskih ravnica Afrike, fiziološki bliska kukuruzu, hemijskim sastavom bliža ječmu, sirak predstavlja izuzetnu alternativu gajenju kukuruza na svim onim lokacijama gde je uticaj agroekoloških uslova nepovoljan.

Uzmimo Meksiko za primer, veliku državu sa izrazito aridnom klimom, prapostojbinu kukuruza, gde je sirak praktično istisnuo i preuzeo veliki deo površina koje su nekad bile pod usevom kukuruza.

Genetski kod koji se hiljadama godina menjao i prilagođavao surovim klimatskim uslovima meksičkih visoravni, na kraju je iznedrio biljku koja nema premca u uslovima ekstemno visokih dnevnih i noćnih temperatura i hroničnog nedostatka padavina.

Zbog specifične fiziologije i građe biljke, sirak odlično podnosi nepovoljni uticaj visokih temperatura i nedostatka vlage. Treba mu 40% manje vlage nego kukuruzu, a primena agrotehničkih mera je skoro ista kao kod kukuruza.

Sirak ne samo što je otporniji na sušu, već je i zamena za kukuruz u ishrani stoke.

 

NS seme hibridi sirka za zrno

Hibridi sirka za zrno novosadskog Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, NS Alba F1 i NS Gold F1 obezbeđuju siguran rod, visok prinos i odličan kvalitet.

Za sve stručne savete i informacije o ovoj biljnoj kulturi, proizvođači mogu da se obrate stručnjacima Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju.