novica-2Institut za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada poznat je po ponudi svih značajnih ratarskih i povrtarskih biljnih kultura koje se gaje kod nas, ali i po širokoj paleti sorti i hibrida.

Spreman sortimentom, količinom i kvalitetom, novosadski Institut sa zadovoljstvom dočekuje predstojeću setvu pšenice. Karakteristika Instituta je veliko poklanjanje pažnje tehnološkom kvalitetu pšenice.

Međutim, kako je sortiment prilagođen različitim upotrebnim vrednostima pšenice, pored visoko kvalitetnih sorti, Zvezdane i Simonide, Institut nudi i druge  sorte.

Omiljena kod poljoprivrednih proizvođača, jedna od najprinosnijih sorti pšenice NS sortimenta, ali nešto lošijeg tehnološkog kvaliteta je NS 40S. Ima visok sadržaj proteina i glutena, ali nisu svi parametri izbalansirani. Izuzetno visokog genetskog potencijala, ova sorta dostiže rekordne prinose kod velikog broja proizvođača (preko 9 i 10 t/ha). Nema velikih zahteva prema agrotehničkim merama. Ne zahteva visoke norme đubrenja. Dobro se bokori. Podnosi kasnije rokove setve – krajem oktobra i početkom novembra. Ima vrlo dobru tolerantnost na većinu značajnih bolesti.

Nova sorta – Ilina. Po mnogim karakteristikama slična sorti NS 40S. Vrlo visokog genetskog potencijala. Odlične tolerantnosti na najraširenije bolesti i vrlo skromnih zahteva u pogledu agrotehničkih mera (rokovi setve, kvalitet zemljišta, norme đubrenja). Veoma dobro se bokori, što utiče na manju setvenu normu. Da bi ostvarila svoj visok genetski potencijal, potrebno je 450-500 klijavih zrna/ha ove sorte.

Pobeda – sorta koja se dugi niz godina gaji na našim poljima. Pored širokog novosadskog sortimenta, mnogi proizvođači ne odustaju od gajenja ove sorte. Izuzetno je adaptabilna i odličnog je tehnološkog kvaliteta.

Renesansa – stara, dobro poznata sorta novosadskog Instituta. Dugo se zadržala u proizvodnji zbog svojih agronomskih i tehnoloških karakteristika. Rana je sorta. Nema velikih zahteva prema uslovima proizvodnje i odličnog je tehnološkog kvaliteta.

 

Šta još treba znati o sortama pšenice?

NS sortiment uz visok prinos karakteriše i veoma dobar tehnološki kvalitet pšenice. Zašto je to važno, objašnjava dr Novica Mladenov, naučni savetnik u oplemenjivanju, sa Odeljenja za strna žita Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu. Sorta je jedan od glavnih elemenata koji opredeljuje visinu prinosa i jedini je nosilac tehnološkog kvaliteta. Sejanjem nekvalitetnih sorti, neki parametri, kao što je sadržaj proteina, mogu se poboljšati povećanjem količine đubriva. Međutim, adekvatnom agrotehnikom se ne mogu poboljšati kvalitet proteina, pekarski i mlinarski parametri. Sorta je nosilac kvaliteta. Da bi došlo do realizacije kvaliteta potrebni su određeni vremenski uslovi, ali na prvom mestu optimalna agrotehnika. Primenom adekvatnih agrotehničkih mera smanjuje se uticaj negativnih faktora godine, a kroz prinos se ističe genetski potencijal sorte i vrhunski tehnološki kvalitet.

 

Preporuka stručnjaka za predstojeću setvu pšenice

Mnogi proizvođači su demotivisani niskom cenom pšenice u 2016. godini. Dilema da li da seju pšenicu ove godine ili ne svakako ne treba da postoji. Pšenica treba da bude zastupljena u setvenoj strukturi. Ova biljna vrsta od velikog značaja za ljudsku, pa i stočnu ishranu, veoma je važna i u plodoredu, u održavanju plodnosti zemljišta, a naročito fizičkih osobina zemljišta. Setvom tehnološki kvalitetnijih sorti proizvođači mogu postići bolju cenu, što je svakako jedan od motiva za proizvodnju pšenice.

Za postizanje visokog prinosa pšenice neophodno je poštovanje svih agrotehničkih mera. Jedino visokim prinosom se može ostvariti dobit u proizvodnji pšenice. NS sorte su visokoprinosne, adaptabilne na naše uslove proizvodnje, na naše tipove zemljišta. Odgovaraju potrebama i navikama naših proizvođača, a na prvom mestu postižu kvalitet u narednoj godini.

“Ja živim ovde i od ove zemlje. Sada odlučujem kakav će prinos biti. NS seme.”