Jesenas je pšenica posejana na oko 600.000 hektara širom zemlje, a poljoprivredni proizvođači počinju sa pripremama za predstojeću setvu.

Jedan od ključnih faktora uspešne proizvodnje je izbor sorte. Prilikom izbora sorte pšenice, važno je obratiti pažnju na genetski potencijal za prinos, pri čemu je potencijal za kvalitet zrna skoro iste važnosti. Takođe, ne smemo zanemariti dužinu vegetacije, otpornost na bolesti, tolerantnost na ekstremne vremenske prilike, osetljivost na poleganje i prinos slame. Poljoprivredni proizvođači bi trebalo da poznaju i zahteve sorti za pojedinim agrotehničkim merama, kao što su rokovi i gustina setve, količine NPK hraniva, i sl.

Sortiment Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju  obuhvata 12 sorti pšenice. Najproširenija sorta u Srbiji je Simonida, adaptibilna sorta odličnog kvaliteta. NS 40S, Zvezdana i NS Ilina su sorte koje ostvaruju izuzetno visoke i stabilne prinose. NS Futura i NS Epoha su adaptibilne i kvalitetne sorte. NS Igra i NS Grivna su nove, kvalitetne sorte pšenice. Pobeda i Renesansa su sorte odličnog kvaliteta. NS Obala je izuzetno adaptibilna sorta, posebno u lošim uslovima sredine. Nataša je adaptibilna sorta, za kasnije rokove setve. Nirvana se koristi za spravljenje specijalnog hleba i pogodna je za organsku proizvodnju.

Pored pšenice, NS seme sortiment strnih žita obuhvata ječam, tritikale, ovas i raž. U periodu od 10. septembra do 8. oktobra važiće sajamski popust od 10% na ječmove i tritikale za kupovinu u NS seme Distributivnom centru na Rimskim šančevima. U ponudi su Nonius, višeredi, adaptabilan ječam, Novosadski 565, dvoredi pivski i stočni ječam, NS Marko, jari dvoredi ječam sa odličnim pivarskim osobinama, NS Parip, ječam sa kvalitetnim zrnom za ishranu stoke i Golijat, ječam koji zahteva ranu setvu. Nove sorte ječma koje su u ponudi su NS Litos i NS Talos, dvorede, visoko prinosne sorte. Odisej je ozimi tritikale, izuzetno rani i prinosan i u manje povoljnim uslovima gajenja.

Kako ne postoji najbolja sorta za sve uslove, poljoprivredni proizvođači bi trebalo da se informišu kod stručnjaka iz Instituta kako bi posejali sortu koja će im doneti najbolje rezultate. Do početka setve  ostalo je dovoljno vremena, a poljoprivredni proizvođači za stručne savete i sve potrebne informacije mogu da se obrate stručnjacima iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju.