tehnologija-gajenja-strnih-zitaAgrotehnika je jedan od najvažnijih faktora za uspešnu proizvodnju, jer ima ulogu da omogući nesmetani rast i razviće gajenim biljkama, kao i da umanji negativne uticaje klimatskih činilaca na biljke. U najvažnije agrotehničke mere koje se obavljaju pred setvu strnih žita spadaju plodored (predusev), osnovno đubrenje, izbor sorte i osnovna obrada i predsetvena priprema zemljišta.

Za strna žita odgovarajući predusevi, osim strnih žita, su svi oni čije se ubiranje završava najkasnije tokom treće dekade septembra meseca.

Osnovno đubrenje izvodi se pre osnovne obrade zemljišta. Celokupna količina fosfora, kalijuma i 1/3 azota se unose pod osnovnu obradu. Količine đubriva određuju se isključivo na osnovu kontrole plodnosti zemljišta.

Oranje (na dubini 20-25 cm) radi se isključivo nakon osnovnog đubrenja u cilju njihovog unošenja na dubinu oranja. U sušnijim regionima i na parcelama sa manjom količinom žetvenih ostataka prednost bi trebalo dati tanjiračama, razrivačima i drugim oruđima. Predsetvena priprema radi se u dva prohoda. Prva priprema se vrši nakon oranja, a druga neposredno pred setvu, na dubini od 6 do 8 cm, kako bi se omogućila setva na dubini od 4 do 5 cm.

Vreme diktira posao na njivi, ističe dr Vladimir Aćin iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju. Kiša,koja je padala u okolini Novog Sada i Sombora pokvasila je površinski sloj zemlje, pa je ratarima olakšala obavljanje predsetvene pripreme. Međutim, ratari su otpočeli predsetvene pripreme i u mestima gde prethodnih dana nije padala kiša. Najvažnije je da se poseje deklarisano seme, uradi analiza zemljlišta i naspram količine hraniva odrede doze mineralnih đubriva, ističe dr Aćin.

Setvom deklarisanog semena poljoprivredni proizvođači obezbeđuju bolje nicanje useva, zdrav usev u prvim fazama razvoja i time omogućavaju veće prinose. U okviru NS seme sortimenta, za predstojeću setvu u ponudi su sorte pšenice, ječma i tritikalea. Do 8. oktobra važiće popust od 10% na  ječmove i tritikale za kupovinu u Distributivnom centru na Rimskim šančevima.

Za sve stručne savete poljoprivredni proizvođači mogu da se obrate stručnjacima iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju.