Zemljište je veoma kompleksan sistem i neophodno je da poljoprivredni proizvođači poseduju znanje o osnovnim procesima koji se u zemljištu odvijaju. U tome im mogu pomoći kompetentne institucije kao što je Institut za ratarstvo i povrtarstvo, institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju.

Pedogenezom, odnosno prirodnim procesima stvaranja zemljišta,  na teritoriji Vojvodine dobili smo vrlo plodna zemljišta. Dominantan tip zemljišta je černozem, koji predstavlja idealno zemljište za poljoprivrednu proizvodnju. Pored černozema koji obuhvata skoro dve trećine površine Vojvodine, zastupljeni su i rimska crnica, gajnjača i različita aluvijalna zemljišta, uglavnom sva zemljišta koja uz manja ili veća ograničenja mogu uspešno da se koriste za poljoprivrednu proizvodnju. Postoje vrlo male površine zaslanjenih zemljišta koja se ne koriste u poljoprivredi, već za  pašnjaštvo, navodi dr Jovica Vasin, rukovodilac Laboratorije za zemljište i agroekologiju Instituta za ratarstvo i povrtarstvo.

U Sremu se nalazi Fruška gora sa svojim karakterističnim zemljištima, ispod nje je lesni plato sa zastupljenim černozemom, dok su na krajnjem jugu i istoku aluvijalna zemljišta. Biodiverzitet je najviše izražen u Sremu, ukoliko posmatramo celu Vojvodinu, ističe dr Jovica Vasin.

Tip zemljišta je jedna u nizu informacija potrebnih poljoprivrednim proizvođačima, ali je preporuka da se uradi i analiza parcele. Po Zakonu o poljoprivrednim zemljištima, kontrola plodnosti je obavezna svake pete godine, jer samo na osnovu toga mogu pravilno da se sprovedu neophodne mere poput đubrenja. Po zahtevu poljoprivrednih proizvođača, Institut za ratarstvo i povrtarstvo vrši analizu zemljišta, koja poljoprivrednim proizvođačima omogućava da dobiju pravovremene i tačne informacije o kvalitetu zemljišta na svojoj parceli i na taj način ostvare bolje prinose.

Sve informacije i zakazivanje analize zemljišta možete dobiti pozivom na broj telefona 0214898464 i klikom na ovaj link.