Uljana repica je biljna vrsta koja se poslednjih godina sve više gaji širom naše zemlje. Ove godine posejana je na oko 40.000 ha, što je za 30% do 40% više u odnosu na prethodnu vegetacionu sezonu.

Trenutno stanje useva je veoma dobro s obzirom da je bilo dosta vlage, a uljana repica voli vlagu. Poljoprivredni proizvođači su pošlusali savete stručnjaka i na vreme tretirali uljanu repicu protiv repičinog sjajnika, najzanačnije štetočine ove biljne vrste.

Period pred kraj leta stvorio je gotovo idealne uslove za setvu uljane repice, te poljoprivredni proizvođači nisu započinjali setvu sa strahom od gubitka prinosa. Još jedan od razloga povećanja površina pod uljanom repicom je tražnja za ovom biljnom vrstom, odnosno za uljanim biljkama kao sirovinama za preradu i proizvodnju.

Uljana repica ima osobinu ozimosti, ona koristi vlagu i trenutnu temperaturu, pre nego što počne period visokiih temperatura i suša, da donese prinos. Jedan od kritičnih perioda u razvoju nam sledi u toku maja i početkom juna, a to je nalivanje. Idealno bi bilo da ne bude velikih variranja u temperaturi u narednom periodu, da imamo konstatno nalivanje semena, kako uljem tako i proteinima, koji je sve važniji nusproizvod. Nadamo se da neće doći do naglog porasta temperature kako ne bi došlo do brzog sazrevanja ili do pojave grada pred žetvu, navodi prof. dr Ana Marjanović Jeromela iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju.

Zahvaljujući boljoj mehanizaciji ali i boljoj genetici, koju novosadske sorte i hibridi imaju, prilikom žetve dolazi do manjeg otvaranja ljuske. Svakako ne treba čekati da uljana repica prezri, već kada vlaga padne na ispod 15% treba razmišljati o podešavanju kombajna za žetvu. Nekoliko biljnih vrsta, a to su ječam, uljana repica, pa pšenica se žanju jedna za drugom te je dobro pripremiti mehanizaciju na vreme kako bi se uštedeli resursi.

Poljoprivredni proizvođači za sve stručne savete mogu da se obrate stručnjacima iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju.