uljana-repica-povecana-potraznjaUljana repica se uzgaja uglavnom za proizvodnju semena bogatog uljem čiji je sadržaj od 40-48%. Ona je treći po veličini izvor biljnog ulja i drugi najveći izvor proteinskog brašna u svetu. Takođe je važna kao alternativni izvor energije u industriji biogoriva, tako da su površine pod uljanom repicom, gledajući poslednju dekadu, u neprestanom porastu. Prema podacima Poslovne zajednice za industrijsko bilje, na vojvođanskim poljima je oko 20.000 hektara pod uljanom repicom i ovaj usev je u punom cvatu, pri čemu je centralna grana gotovo sasvim iscvetala dok su bočne grane biljaka do polovine ili na početku cvetanja.

U ovogodišnjoj žetvi prinosi uljane repice verovatno neće biti rekordni, imajući u vidu prvi deo vegetacije i da se usev već nalazi pri kraju vegetacije. Međutim, trenutni uslovi pogoduju cvetanju, formiranju ljuski i njihovom nalivanju, a ono što bi moglo dovesti do problema je pojava dužeg perioda suše. Ako u narednom periodu budu odgovarajuće temperature koje ne bi požurivale vegetaciju, to bi dalo solidne prinose. U slučaju visokih temperatura biljke ne bi imale dovoljnu dužinu nalivanja semena, što bi moglo uticati na prinos, navodi dr Ana Marjanović Jeromela, pomoćnik direktora za naučnoistraživačke poslove u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo, institutu od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju.

Uočljivo je da je usev nešto manje visine, s obzirom na to da je zima bila duga i hladna, a u prvom delu vegetacije je bilo suše i usev nije imao rezervi vlage. Uljana repica je poslednjih godina u ekspanziji na severu Bačke, a seje se na sve više mesta i na manjim parcelama, ističe dr Ana Marjanović Jeromela.

U ataru se njive žute od procvetale repice, a površine se uvećavaju jer je potražnja porasla i cena stabilna, pa je prošle godine poljoprivrednicima po kilogramu isplaćivano 42 do 43 dinara. Manjak uljane repice na zalihama razlog je što je cena u ovoj godini na evropskim i svetskim berzama dostigla istorijski maksimum. Na svetskim berzama tona uljane repice je početkom maja prodavana za 525 evra, a podsticaj daljem rastu je, kako se najavljuje, novi rast cene uljane repice koja je u Kanadi dostigla čak 592 evra za tonu.

Sorte i hibridi uljane repice iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo konstantno daju visoke prinose, što se nadamo da će biti i ove godine. Za sve stručne savete poljoprivredni proizvođači mogu da se obrate stručnjacima iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju.