Uljane repica je biljna vrsta koja se poslednjih godina gaji na sve većim povrišina širom naše zemlje. Sve je značajnija proizvodnja biljnih uljanih vrsta i uljane repice među njima, ne samo u prerađivačkoj industriji već i u proizvodnji biljnih proteina koji će nadomestiti sve više životinjske proteine i dodatno sprečiti zagađenje životne sredine.

Promenljivo vreme ne pogoduje pripremi uljane repice za zimu jer ona iznad 5° C (nadzemni deo) i 2° C (podzemni deo) nastavlja da raste. Ona je sad u fazi kaljenja i skupljanja hranljivih materija u listu kako bi bila bolje pripremljena za zimu, navodi prof. dr Ana Marjanović Jeromela, pomoćnik direktora za naučnoistraživačke poslove u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo, institutu od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju.

Uslovi za setvu za ovu biljnu kulturu nisu bili dobri jer je duži period u toku nicanja bio bez padavina. Ono što za uljanu repicu predstavlja problem su visoke, a ne niske temperature, kao i dugački periodi izrazito visokih, odnosno niskih temperatura tj. neravnomerni raspored temperatura i padavina.

Stručnjaci iz Instituta i poljoprivredni proizvođači nadaju se da neće biti naglih zahlađenja ili barem da će, ako ih bude, biti praćena snežnim pokrivačem koji bi zaštitio uljanu repicu, ističe prof. dr Ana Marjanović Jeromela.

Poljoprivredni proizvođači za sve stručne savete mogu da se obrate stručnjacima iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju.