Upozorenje: moguća je pojava grinja na soji

Na pojedinim usevima soje u Vojvodini pojavile su se fitofagne grinje. U narednom periodu se očekuje suvo i toplo vreme što će pogodovati razvoju ovih štetočina.

Šta raditi?

Pravovremenim uočavanjem pojave grinja i hemijskim suzbijanjem, može se značajno umanjiti šteta. Preporučuje se proizvođačima da pregledaju parcele pod sojom. Prvo pregledati ivične delove parcele, a zatim i središnji deo. Ukoliko se utvrdi prisustvo grinja, preporučuje se hemijsko suzbijanje. U slučaju da nije utvrđeno prisustvo grinja na soji, potrebno je u kraćim vremenskim intervalima (svakih nekoliko dana) obavljati pregled useva, sve dok je suvo i toplo vreme. 

&nbp;

Kako prepoznati grinje

Grinje se uglavnom nalaze na naličju listova, gde se hrane sisanjem biljnih sokova. Na licu lišća se u početku uočavaju nepravilne razbacane srebrnastobele pege, koje vremenom bivaju sve brojnije. Jako napadnuto lišće menja boju, postepeno žuti i suši se. Jače napadnute biljke ranije završavaju vegetaciju i zaostaju u porastu.

Gde se javljaju

Po pravilu, prvo naseljavanje kolonije grinja uvek počinje sa ivičnih delova parcela.

Vremenski uslovi

Masovnijoj pojavi grinja na soji pogoduju visoke temperature i niža relativna vlažnost vazduha.

Suzbijanje grinja

Preventivno suzbijanje grinja neće dati nikakav efekat.

Za suzbijanje mogu se koristit sledeći preparatii: Vertimec, Sanmite 20-WP, Envidor, Ortus 5 SC, Apollo 50 SC, Neoron 500 EC, Nissorun 10 EC, Demitan 200-SL, Talstar 10 EC, Basudin 600 EW i drugi.

Kod prskanja treba koristiti veći radni pritisak prskalice i najmanje 500 l vode po hektaru. Ako se na vreme utvrdi prisustvo grinja, dovoljno je istretirati ivične pojaseve parcela. Zbog istovremenog prisustva štetočine u svim stadijuma razvića, prskanje nakon 8–10 dana treba ponoviti, po mogućnosti, drugim akaricidom. Pre donošenja odluke o tretiranju, poželjno je konsultovati područne službe za zaštitu bilja.