Fotografija – 1: Prava faza za tretiranje herbicidimaPočetkom vegetacije stočnog graška posebnu pažnju treba posvetiti zaštiti od korova.

Pojava korova, posebno u vreme nicanja, kao i neadekvatna zaštita, značajno utiču na smanjenje prinosa i kvaliteta zrna ili sena (u zavisnosti od namene za koju se gaji stočni grašak). Zaštita od korova uglavnom se izvodi zemljišnim i kontaktnim herbicidima.

Fotografija – 2: Dobro podesiti prskalicu

 

Efikasnost zemljišnih herbicida, primenjenih posle setve, a pre nicanja, u 2012. godini može se oceniti kao osrednja, s obzirom na malu količinu padavina posle setve. Pri izboru preparata treba voditi računa o selektivnosti herbicida prema stočnom grašku i fazi razvića graška, vrsti i fazi razvoja korova i vremenu primene.

 

Fotografija – 3: Dobro izvedena zaštita protiv korovaTokom vegetacije, kada su biljke stočnog graška visoke između 10 i 15 cm, a korov se nalazi u početnim stadijumima rasta, tretiranje se obično vrši kombinacijom preparata na bazi bentazona (Basagran) i imazamoksa (Pulsar 40), što pruža efikasnu zaštitu kako od širokolisnih, tako i od nekih uskolisnih korova. Preporučujemo kombinaciju od 2 l/ha Basagrana i 0,6 l/ha Pulsara 40. Ova kombinacija herbicida uspešno suzbija korove kao što su: gorušica, pepeljuga, štir, veronika, samonikli suncokret, konoplja, ambrozija itd.

 

U slučaju pojave višegodišnjih uskolisnih korova, početkom maja, moguća je primena efikasnih translokacionih herbicida, kao što je Fusilade, na bazi fluazifopa-P-butila, u količini od 1 l/ha.

Dr Đura Karagić
Dipl. inž. – master Branko Milošević