Iako je počeo optimalan rok za setvu strnih žita, još uvek nisu svi poljoprivredni proizvođači završili sa žetvom kukuruza i soje.

Žetva suncokreta je u skoro svim delovima naše zemlje završena, a procena je da će ove godine biti više suncokreta u odnosu na druge jare kulture. Ove godine je posejano između 260.000 i 280.000 hektara, što je više nego prethodnih godina. Razlog  sve većoj zastupljenosti suncokreta na njivama širom naše zemlje su sve češće visoke temperature i suša, koje ova biljna vrsta može bolje da podnese u odnosu na druge kulture, ali i cena kojom su do sada poljoprivredni proizvođači bili zadovoljni. Za predstojeću sezonu u okviru NS seme sortimenta u ponudi će se naći novi hibridi suncokreta NS H 8002 i NS H 8005, kao i dobro poznati hibridi visokih prinosa NS Kruna i NS Ronin.

Kukuruz je skinut sa 70% do 80%  parcela, te se u narednom periodu očekuje da žetva ove biljne vrste bude završena. Na područjima gde su zabeležene padavine tokom vegetacije prinos kukuruza je oko 10 tona po hektaru, dok su na nekim parcelama prinosi znatno niži, pa se može očekivati prosečan prinos od oko 3,5 tone po hektaru, navodi dr Goran Bekavac iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju.

Ni setva soje, koja je posejana na oko 240.000 hektara, još uvek nije završena. Zrno soje je sazrelo, ali je vlažno. Na nekim njivama je vlažnost zrna 19%, a ova biljna vrsta se žanje kada je zrno suvo 14 i 15 procenata, zbog čega poljoprivredni proizvođači preparatima pokušavaju da ubrzaju sušenje zrna, jer se vlažna soja ne može čuvati na duži rok kako se ne bi pokvarila, ističe dr Vojin Đukić iz Instituta. Kao i kukuruzu, soji su potrebne padavine, koje su joj nedostajale zbog suve i tople klime. Sa površina gde je soja skinuta prinosi variraju i razlikuju se po područjima. Na nekim parcelama je rod oko 1,2 tone po hektaru, dok je na nekim rod oko 700 kilograma po hektaru, ističe dr Đukić.

Očekuje se da će žetva jarih kultura uskoro biti završena i da ćemo imati tačne podatke o rezultatima za ovu poljoprivrednim proizvođačima tešku godinu. Većina ratara se sada sprema za setvu strnih žita, a da bi uspešno započeli narednu proizvodnu godinu za sve stručne savete mogu da se obrate stručnjacima iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju.