Četvrti i još jedan uspešan dan 52. Savetovanja agronoma i poljoprivrednika Srbije na Zlatiboru započeo je nadahnjujućim rečima podrške g. Nikole Tanića, pomoćnika ministra iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. On je u ime resornog ministra i u svoje lično ime pozdravio skup, čestitao na dosadašnjem radu i poželeo uspešan ostatak Savetovanja. Naglasivši koliko je značajna ova jubilarna godina jednog od naših najvećih instituta, Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, istakao je da je Institut ponos Ministarstva zahvaljujući svom dosadašnjem uspehu. „Institut za ratarstvo i povrtarstvo je lider među svim institutima po produkciji, proizvodnji i zaradi“, istakao je g. Tanić. Velika je čast kada čujemo da resorno ministarstvo prepoznaje rad našeg Instituta i smatra ga strateškim institutom u Srbiji. G. Tanić je izrazio nadu da će Institut uspeti da se tokom ove jubilarne godine unapredi u Institut od nacionalnog značaja, jer on to i zaslužuje. 

Četvrti dan Savetovanja bio je posvećen izuzetno korisnim predavanjima o kukuruzu, soji i ispitivanju semena, a održali su ih naši stručnjaci iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Odeljenja za kukuruz, Odeljenja za soju i Laboratorije za ispitivanje semena.

Prvo predavanje u nizu održao je dr Milosav Babić, rukovodilac Odeljenja za kukuruz, a tema kojom se bavio je „Mesto i uloga mikro i makroogleda u oplemenjivanju i komercijalizaciji hibrida kukuruza – Rezultati makroogleda“.

Kroz svoje predavanje, dr Babić je predstavio značaj mikro i makroogleda u donošenju najvažnije odluke – koji će hibridi biti komercijalizovani? Ova odluka se donosi na osnovu velikog broja godina i velikog broja ogleda. Ovo uvodno predavanje koje se bavilo problematikom sistema ispitivanja hibrida kukuruza u ogledima, u svim fazama oplemenjivanja i komercijalizacije, uključuje i performanse komercijalnih hibrida u makroogledima, kao i najznačajnije karakteristike komercijalnih NS hibrida kukuruza.

U cilju donošenja optimalnih odluka kada se radi o oplemenjivanju, priznavanju i komercijalizaciji hibrida kukuruza, u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo je razvijen celovit sistem mikro i makro ogleda koji obezbeđuje informacije potrebne za donošenje kvalitetnih odluka u svakoj od faza stvaranja i komercijalizacije hibrida kukuruza. U okviru predavanja predstavljeni su rezultati makroogleda sa komercijalnim hibridima i hibridima koji su tek ušli ili ulaze u fazu komercijalizacije. Pored rezultata ogleda, prikazane su i najznačajnije karakteristike NS hibrida kukuruza. Zaključak je da novostvoreni NS sistem testiranja hibrida u ogledima zadovoljava sve kriterijume jednog racionalnog, celovitog i efikasnog sistema, a rezultati makroogleda sa komercijalnim NS hibridima kukuruza potvrđuju činjenicu da hibridi stvoreni u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo za naše uslove zaista obezbeđuju više nego kompetitivne prinose. Rezultati potvrđuju njihovu vrednost i u veoma složenoj i nepovoljnoj 2017. I, kao takvi, naši NS hibridi kukuruza zaslužuju pažnju na tržištu.

Dr Petar Čanak govorio je o uticaju dorade i skladištenja na kvalitet semena kukuruza. On je kvalitet semena definisao kao poljoprivrednu vrednost semena. Najznačajnije osobine kvaliteta semena kukuruza su čistoća semena, sadržaj vlage, klijavost, masa 1000 semena i zdravstveno stanje.

Na sve ove osobine može se uticati odnosno poboljšati doradom semena. Kroz temu je prikazano da se adekvatnim skladištenjem može usporiti gubitak kvaliteta semena, pre svega klijavosti, i zato je potrebno obezbediti odgovarajuće uslove u pogledu temperature i vlage kao i adekvatnu zaštitu od insekata i glodara tokom perioda skladištenja semena, jer kvalitet semena predstavlja jedan od veoma značajnih stubova kada se radi o nastupu na tržištu.

Još jednu veoma bitnu temu kada je reč o NS hibridima kukuruza pod nazivom „Prednosti i izazovi gajenja „NS ULTRA“ hibrida kukuruza“ prezentovao je dr Goran Malidža. Predstavljen je visok potencijal NS hibrida tolerantnih na herbicid cikloksidim i Duo sistema tehnologije, koji podrazumeva gajenje visokorodnih hibrida kukuruza tolerantnih prema pomenutom herbicidu uz primenu preparata Focus Ultra. Dr Malidža predstavio je DUO sistem kroz slogan „Vizija, inovacija, poverenje i uspeh!“. Trio fantastiko NS ULTRA hibrida kukuruza su NS 444 Ultra, NS 5041 Ultra i NS 640 Ultra. U ovoj temi predstavljen je značaj i prednosti novog sistema gajenja kukuruza i prednosti gajenja kukuruza tolerantnog na cikloksidim uz primenu preparata Focus Ultra. Najznačajnija prednost ove tehnologije ogleda se u boljoj efikasnosti cikloksidima u suzbijanju travnih korova u kukuruzu.

Zahvaljujući odličnoj efikasnosti preparata Focus Ultra u suzbijanju rizomskih travnih korova, ova tehnologija ima dugoročni pozitivni efekat koji se ogleda u smanjenju zakorovljenosti narednih useva, a pritom se obezbeđuju  jedinstveni uslovi da NS ULTRA hibridi kukuruza ispolje pun potencijal rodnosti.

O efikasnosti insekticida u suzbijanju kukuruznog plamenca govorio je Filip Franeta, dipl. biolog-master, gde se kroz četvorogodišnje i jednogodišnji ogled pokazalo da najveću efikasnost u odnosu na broj preživelih gusenica i postignutog prinosa imaju tretmani sa hlorantraniliprolom i hlorantraniliprolom u kombinaciji sa lambda-cihalotrinom.

U poslednjem delu predavanja o kukuruzu, dr Goran Bekavac je prestavio NS hibride kukuruza za 2018. i istakao da sa novim sortimentom NS hibrida kukuruza možemo očekivati izuzetne rezultate, jer rezultati iz u nepovoljne 2017. govore o adaptiranosti  našeg sortimenta na sušne uslove.

Preporuka sortimenta uključuje rane hibride za berbu u zrnu – NS 3022 (novi hibrid, izuzetne performanse), NS 3023 (priznat u EU, sjajan potencijal za prinos), NS 444, NS 4030, NS 4051 (veliki broj redova zrna) i novi NS 4024; za berbu u klipu – NS 5043, NS 5051 (izuzetan potencijal za prinos), NS 6010, NS 6030, NS 6102 (tolerantnost na sušu), NS 6140 (visok potencijal za prinos) i NS 7020; ULTRA hibride – NS 444 Ultra, NS 5041 Ultra i NS 640 Ultra; za silažu – NS 4015, NS 5010, NS 6010 i NS 6043 (visok potencijal za prinos biomase), kao i hibride za posebne namene – NS 609 B i NS 620 k, i nove hibride – NS 4024 i NS 5072.

Izdvajamo NS hibride za rekordne prinose – NS 5043, NS 5051, NS 6030, NS 640, NS 6010, NS 6102, NS 6140, NS 7020 i novi NS 5072.

U drugom delu četvrtog dana Savetovanja, predstavljena su predavanja o biljci 21. veka – soji, a predavači su bili stručnjaci iz Odeljenja za soju Instituta za ratarstvo i povrtarstvo.

Dr Jegor Miladinović govorio je o veoma značajnoj temi – Stvaranje sorti soje adaptabilnih na stres izazvan sušom. On je prikazao sve ono što oplemenjivači rade kako bi izvukli najviše što iz soje može da se izvuče, jer je osnovna karakteristika svake sorte soje njen potencijal za rodnost. S obzirom na sve češću pojavu godina nepovoljnih za proizvodnju soje, stres izazvan sušom postaje značajan faktor smanjenja prinosa soje.

Upravo zbog toga, jedan od alata za ublažavanje negativnih posledica suše jeste stvaranje tolerantnih sorti soje, što je dr Jegor Miladinović predstavio ovim predavanjem.

On je govorio o stvaranju genotipova tolerantnih prema suši kroz dva principa – direktno i indirektno. Drugi princip kroz koji se odabiraju genotipovi superiorni u različitim ekološkim uslovima, odnosno genotipovi sa najmanjim opadanjem prinosa sa smanjenjem sezonskih padavina, primenjuje se duži niz godina u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo na Odeljenju za soju i stvaraju se sorte soje svih grupa zrenja. Priznatih je 309 NS sorti soje koje su adaptabilne i mogu da se gaje u mnogim zemljama. Prikazani su i potencijali Instituta kada je u pitanju istraživanje i oplemenjivanje u Odeljenju za soju.

Genomska selekcija u oplemenjivanju soje – podrška stvaranju novih sorti bilo je sledeće predavanje dr Marine Ćeran, koje je usmereno na predstavljanje novog pristupa koji se koristi u savremenom oplemenjivanju poljoprivrednih kultura – genomskoj selekciji.

Prezentovane su aktivnosti Odeljenja za soju koje se odnose na razvijanje i testiranje modela genomske selekcije za buduću praktičnu primenu, a krajnji cilj je da se integrisanim molekularnim i klasičnim pristupom poveća efikasnost i brzina oplemenjivanja, kako bi se unapredio postojeći oplemenjivački program.

Dr Vojin Đukić je u okviru svog predavanja pod nazivom „Kritični momenti u proizvodnji soje“ istakao klimatske promene i propuste u primeni agrotehničkih mera u proizvodnji soje, kao veoma važne razloge za smanjenje prinosa.

U tom kontekstu razmatrane su temperature i padavine u 2017, kao i periodima od 1964-2015. Istaknut je značaj pravilne i pravovremene agrotehnike, što je i potkrepljeno rekordnim prinosima soje ostvarenim u 2017.

U okviru ovog predavanja data je i preporuka sortimenta soje za 2018.

Od genotipova kraće vegetacije tu su sorte soje Galina i Valjevka, a od novijih sorti NS Princeza, NS Vulkan i NS Atlas; srednjestasne sorte – Sava, NS Maximus, NS Apolo i Victoria; kasnije sorte soje II grupe zrenja – Rubin, Venera, Trijumf, NS Zita i nova sorta NS Kolos, kao i sorta NS Fantast koja ima nešto dužu vegetaciju u odnosu na ovu grupu zrenja.

Rane sorte soje pogodne za zakasnelu i postrnu setvu – Favorit, NS Kaća, Merkur, Fortuna i Tajfun.

O uticaju folijarne ishrane na prinos i kvalitet semena soje u povoljnim i nepovoljnim uslovima govorila je Zlatica Miladinov, dipl. inž-master. S obzirom da je soja biljna vrsta koja veoma povoljno reaguje na efekat vazdušne vlage, ovim istraživanjem se pokušalo doći do zaključka o pozitivnom delovanju na soju aktivne materije iz tretmana ili vode.

Dr Dušica Jovičić i dr Gordana Petrović iz Laboratorije za ispitivanje semena održale su predavanje pod nazivom „Tradicionalni i savremeni pristup ispitivanju semena: fiziološki pokazatelji i genetička ispitivanja“. Primarni zadatak Laboratorije za ispitivanje semena jeste da koristi brze i pouzdane metode testiranja, kako bi se na taj način obezbedila realna ocena o kvalitetu semena, koja je od interesa za semenarsku industriju.

U ovoj temi govorilo se o utvrđivanju kvaliteta semena koje se vrši primenom standardizovanih metoda, ali se paralelno radi i na razvoju novih metoda u skladu sa naučnim saznanjima iz oblasti fiziologije semena i drugih oblasti nauke. Predstavljene su metode koje su u razvoju, kao i njihova upotreba u testiranju fizioloških pokazatelja kvaliteta semena. Takođe, istaknuta je primena proteinskih metoda i metoda zasnovanih na DNK analizi koje se koriste za utvrđivanje prisustva patogena, kao i u identifikaciji sorti, određivanju genetičke čistoće mešavine semena, registraciji novih biljnih sorti i za detekciju GMO.

Nakon predavanja, u hotelu Palisad je održana radionica pod nazivom „Proizvodnja i plasman lekovitog, začinskog i aromatičnog bilja“. Radionicu su činile sledeće teme – Tradicija u gajenju lekovitog bilja u Srbiji (prof. dr Jan Kišgeci); Gajenje lekovitog bilja, problemi, perspektive (prof. dr Dragoja Radanović); PA i TA korovi – aktuelni program u gajenju lekovitog bilja (g. Mirko Oluški); Mašine za preradu lekovitog bilja (dipl. inž. Nebojša Grozdanić i dipl. inž. Svetomir Čukić); Gajenje lekovitog bilja (g. Nebojša Stanojević); Lekovito bilje i organska proizvodnja (Jela Petrović). Ova interesantna radionica završena je degustacijom čajeva.

 

[do action=”fb-foto”]https://www.facebook.com/pg/nsseme.ifvc/photos/?tab=album&album_id=10156271428834824[/do]