Dan polja strnih žita 2016. u organizaciji Poljoprivredne stručne službe (PSS) Sremska Mitrovica zaokružio je ovogodišnji serijal predstavljanja dosadašnjih najzastupljenijih i novih sorti strnih žita, kao i primenjenih hemijskih tretmana. Na oglednom polju Veliki Radinci, na makroogledu strnih žita, svoje sorte su predstavile eminentne semenske kuće zastupljene na našim prostorima, među kojima je kako brojem, tako i izgledom dominirao Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad.

Dr Novica Mladenov, selekcioner sa Odeljenja za strna žita, je na stručan način, ali prilagođen našim vernim proizvođačima i predstavnicima ostalih semenskih kuća, predstavio naš sortiment. Od ukupno 16 predstavljenih sorti pšenice, dr Novica Mladenov je izdvojio tri nove sorte: NS Obala, NS Mila i NS Azra.

Po rečima dr Mladenova, ove sorte koje su priznate tokom 2014. i 2015. godine će pokazati rezultate u ogledima, a naši favoriti su NS Obala i NS Mila. Seme ovih sorti će u manjim količinama već na jesen moći da se kupi u Distributivnom centru Instituta za ratarstvo i povrtarstvo na Rimskim šančevima.

Sortu NS Obala karakteriše visok prinos, otpornost na značajnije bolesti, a nije zahtevna u primeni mera agrotehnike. Hlebna sorta NS Mila, bez osja, daje vrhunske prinose i bez zaštite protiv žute rđe. Po vremenu klasanja je rana sorta, a po vremenu zrenja srednje kasna. Karakteriše je veliki broj zbijenih zrna na kratkom klasu. Postiže visoke prinose. Takođe nema posebnih zahteva prema agrotehnici, tolerantna je na rokove setve, što omogućava manje potrebe za semenom (200 kg/ha). Prisutni posetioci ovog skupa su u makroogledu još mogli da vide i čuju karakteristike ječma (NS Nonius i NS Novosadski 565), ovsa (NS Jadar), raži (NS Savo) i tritikalea (NS Odisej i NS Paun).

Nakon obilaska ogleda, zapažanja novina, poređenja starijih sa novim sortama, preko 150 poljoprivrednih proizvođača i predstavnika semenskih i hemijskih kuća ugostili su organizatori Dana polja PSS Sremska Mitrovica, a u ime našeg Instituta domaćin je bio dipl. inž. Branislav Živanović, promoter Instituta za region Srema.

Institut za ratarstvo i povrtarstvo je pored svojih starijih i zastupljenijih sorti strnih žita, sa ponosom pokazao da uvek ima da ponudi i nove sorte, jer smo mi ti koji stvaramo i svoje znanje nudimo kroz kvalitet!

 

[do action=”fb-foto”]https://www.facebook.com/nsseme.ifvc/photos/?tab=album&album_id=10154345136074824[/do]