agrinno-2Konferencija povodom otvaranja projekta „Unapređenje preduzetništa i mogućnosti za zapošljavanje u prekograničnom regionu kroz poljoprivrednu praksu zasnovanu na inovacijama – AGRINNO 2“ održana je 21. maja u svečanoj sali Odeljenja za kukuruz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju.

Dobrodošlicu u ime Instituta za ratarstvo i povratsrtvo poželeo je prof. dr Jegor Miladinović, v.d. direktora i istakao da je Institut dobio status instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju zahvaljujući preko 80 godina dugom i posvećenom radu naučnika na istraživanjima koja su usmerena ka održivoj poljoprivredi i inovacijama. Stvaranje sprege između nauke i prakse je najvažniji preduslov da se postigne održivi razvoj. Upravo sa tim ciljem, Institut od 2012. godine sa mnogo uspeha učestvuje u projektima prekogranične saradnje, a danas ima priliku da u ime svih zaposlenih izrazi zadovoljstvo zbog početka projekta AGRINNO 2, u okviru kojeg će Institut zajedno sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Fondom za Evropske poslove i agencijom za razvoj Čongradske županije, kroz transfer znanja uvoditi inovacije u poljoprivredu, odnosno proizvodnju lekovitog i začinskog bilja, i na taj način uticati na porast zapošljavanja u regionu, istakao je prof. dr Jegor Miladinović.

Čedomir Božić je u ime Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo izrazio zadovoljstvo zbog učešća u ulozi partnera na projektu AGRINNO 2 u vrednosti preko 200 hiljada evra, koji treba da utiče na porast zapošljavanja i dalji razvoj poljoprivrede. Projekat će omogućiti sticanje novih znanja koja će doprineti unapređenju proizvodnje lekovitog i aromatičnog bilja, razvoju kvalitetnih proizvoda i njihovo plasiranje na tržište, naveo je Božić.

Aleksandar Simurdić, direktor Fonda „Evropski poslovi“ APV je izrazio zadovoljstvo što je u prilici da bude na otvaranju projekta AGRINNO 2, jednog od projekata programa prekogranične saradnje Srbija-Mađarska, sa ukupnim iznosom od 27 miliona evra bespovratne pomoći. Razmena iskustava, transfer znanja, mogućnost da u razmeni mišljenja kroz primere dobre prakse omogućava unapređenje poslovnog ambijenta na području APV, dominantne poljoprivredne regije, u kojoj je rast poljoprivredne proizvodnje u 2020. godini bio skoro 5%. U narednom periodu, kroz ovaj projekat, možemo dodatno da unapredimo i iskoristimo resurse, potencijale i kapacitete kojima raspolažemo i poboljšamo poljoprivrednu proizvodnju, navodi Simurdić.

Laszio Gemes, predsednik županije Čongrad ističe da je glavni cilj da učesnici ovog projekta svoju mogućnost vide u poljoprivredi i da razvijaju proizvode koji će biti konkurentni na tržištu. U svetu punom veštačkih lekova, alternativna medicina je od izuzetnog značaja jer prirodni sastojci znače i negovanje tradicije. AGRINNO 2 je značajan i za jačanje privrednih i poljoprivrednih veza između Mađarske i Srbije, navodi Gemes.

Dr Tijana Zeremski, projektni menadžer Instituta za ratarstvo i povrtarstvo zahvalila se partnerima AGRINNO 2 projekta u nadi da će ovaj projekat, kao nastavak projekta AGRINNO implementiranog 2018. i 2019. godine, biti jednako uspešan. Razlika između ova dva projekta je u tome što je Institut za ratarstvo i povrtarstvo u projektu AGRINNO 2 preuzeo ulogu formalnog vodećeg partnera. Osnovni cilj ovog projekta je da se kroz transfer znanja i uvođenje inovacija u proces gajenja lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja pomogne nezaposlenim osobama koje žive u ruralnim oblastima da zasnuju ili unaprede proizvodnju u svojim baštama i okućnicama. Rezultati ovog projekta će biti osnivanje poljoprivrednog inkubatora sa sedištem u Somboru, povezivanje tog inkubatora sa inkubatorima iz Futoga i Vršca, nabavka opreme navedenim inkubatorima za gajenje i sušenje lekovitog bilja, nabavka opreme za udruženja koja su usmerena na ekonomsko osnaživanje nezaposlenih žena u ruralnim područjima, jačanje svesti stejkholdera o mogućnostima samozapošljavanja kroz gajanje lekovitog i začinskog bilja i podizanje kapaciteta ciljnih grupa za samozapošljavanje i zapošljavanje kroz transfer znanja, navodi dr Zeremski.

Dr Milica Aćimović, koordinator za edukativne aktivnosti Instituta za ratarstvo i povrtarstvo navodi da su predavanja u ovom projektu podeljena na nekoliko tema, kao što su upoznavanje sa lekovitim, aromatičnim i začinskim biljkama, sa osnovama tehnologije uzgoja lekovitog bilja, preradom lekovitog bilja, skladištenju, proizvodima koji mogu da se dobiju od lekotivog, aromatičnog i začinskog bilja i ispitivanju kvaliteta lekovitog, aromatičnog i lekovitog bilja, kao i razvoju seoskog turizma.

Projektom AGRINNO 2 Institut za ratarstvo i povrtarstvo, institut od nacionalnog načaja za Republiku Srbiju, zajedno sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Fondom „Evropski poslovi“ APV i agencijom za razvoj Čongradske županije stvara mogućnost poljoprivrednim proizvođačima da steknu znanje o lekovitim, aromatičnim i začinskim biljkama, na taj način razviju i unaprede svoju proizvodnju i stvore proizvode koji će biti konkurentni na tržištu.