U četvrtak 9. februara održana je konferencija za medije u biblioteci Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju.

Predstavnicima medija dobrodošlicu je poželela predsednica Upravnog odbora, prof. dr Dragana Latković, i iznela zaključke 57. Savetovanja agronoma i poljoprivrednika Srbije. Cilj Instituta je da se zaustavi pad poljoprivredne proizvodnje, koja je 2022. godine bila za 8% niža u odnosu na 2021. godinu. Institut je spremio dovoljne količine kvalitetnog semena za predstojeću sezonu, pre sve kukuruza, suncokreta i soje. Polja koja su zajesana NS seme sortama pšenice, ozimog ječma i uljane repice nalaze se u odličnom stanju. Jedna od poruka sa ovogodišnjeg Savetovanja je da poljoprivredni proizvođači imaju poverenje u Institut i da žele da koriste sertifikovano seme, jer na taj način povećavaju prinose, dok stručnjaci iz Instituta savetuju da se poštuje plodored jer i to utiče na prinose. Rod treba da se skladišti u adekvatne skladišne prostore, kako ne bi došlo do zaražavanja semena koje se posle koristi u prehrambenoj industriji.

Prof. dr Latković istakla je da Institut za ratarstvo i povrtarstvo od ove sezone uvodi jednu novinu, a to je NS prsten. Cilj NS prstena je povezivanje svih činioca biljne proizvodnje, naučnih radnika Instituta, regionalnih predstavnika na terenu sa poljoprivrednim stručnim službama, vodoprivrednim preduzećima, lokalnim samoupravama, agencijama za ruralni razvoj, uz poziv poljoprivrednim proizvođačima da nam se pridruže. Institut za ratarstvo i povrtarstvo ima preko 1500 registrovanih sorti i hibrida koje se prodaju u 33 zemlje sveta želi da unapredi poljoprivrednu proizvodnju u svojoj zemlji i razvije ekonomsku svest poljoprivrednih proizvođača.

Stanje uljane repice

U aktuelnoj proizvodnoj sezoni 2022/23, u jesenjem delu vegetacije uslovi za porast ozime uljane repice pogodovali su njenom brzom rastu i bujnosti, zbog dovoljne količine vlage i visokih temperatura. Na većini parcela uljana repica je do  pada temperature u februaru bila u odličnoj kondiciji, dobro razvijena i očuvane lisne mase. Na pojedinim parcelama usev je prebujan, a primetna je i pojava porasta u stablo, što umanjuje otpornost ovih biljaka na niske temperature. Dalji razvoj repice u mnogome zavisi od temperaturnih uslova, s obzirom da može doći do propadanja/izmrzavanja onih biljaka koje su iz faze rozete prešle u fenofazu porasta u stablo, usled pojave golomrazice, posebno ako period niskih temperatura bude dugotrajan. Proizvođači treba da pripreme azotna đubriva za prihranu, u zavisnosti od obezbeđenosti zemljišta azotom, bujnosti biljke i procene prinosa. U zavisnosti od tipa đubriva određuje se i vreme tretiranja. Svakako bi trebalo sačekati da prođe opasnost od jačih mrazeva, kako se ne bi iniciralo prerano kretanje biljaka i gubitak otpornosti na niske temperature. Neophodna je stalna kontrola useva na parceli na prisustvo i štete od glodara, ističe prof. dr Ana Marjanović Jeromela, pomoćnik direktora za naučnoistraživačke poslove Instituta.

Povećane površine pod uljanom repicom odgovoriti zahtevima poljoprivrednih proizvođača jer je NS seme sortiment stvoren i testiran u uslovima promenljive klime. Pored ozime u okviru NS seme sortimenta postoje i jare uljane repice.

Stanje strnih žita

Ove godine strna žita posejana su na znatno većoj površini, širom naše zemlje preko 700.000 hektara je pod pšenicom, dok je ječam pojesan na preko 100.000 hektara. Celokupan jesenje-zimski deo vegetacije strnih žita bio je konstantno topliji od proseka, naročito period poslednje dekade decembra i prve dve dekade januara, kada su srednje dnevne temperature bile za oko 7 stepeni više od prosečnih. Ovako topli usevi za rezultat imaju vrlo razvijene biljke iz najranijih rokova setve (početak oktobra), koji na delu površina polako počinju da pokazuju znake nedostatka azota, naročito na parcelema gde su pod osnovno đubrenje primenjene manje količine hraniva ili je njihva upotreba potpuno izostala. Usevi posejani izvan optimalnog roka su polovinom januara ušli u fazu bokorenja i time stekli dodatnu otpornost na eventualnu pojavu vrlo niskih temperatura tokom predstojećeg perioda. Stanje vlage u zemljištu je zadovoljavajuće zbog dovoljne količine padavina u prethodnom periodu. Ono što nas očekuje u narednom periodu je prihrana useva. Količina azota prisutna u zemljištu viša je u odnosu na prethodnu godinu, a došlo je do spuštanja azota iz oraničnog u dublje slojeve zemljišta, trebalo bi uraditi N-min analizu i na osnovu nju treba uraditi prihranu kako bi se smanjili gubici, navodi dr Ljiljana Brbaklić iz Odeljenja za strna žita.

Preporuka sortimenta suncokreta za predstojeću setvu

Institut za ratarstvo i povrtarstvo na osnovu rezultata multilokacijskih mikroogleda, rezultata ogleda savetodavnih i stručnih poljoprivrednih službi širom Srbije i rezultata  od poljoprivrednih proizvođača u proizvodnim uslovima koji uključuju novopriznate hibride, kao i hibride koji su već ustaljeni u široj proizvodnji daje preporuku sortimenta za prestojeću setvu, ističe master inž. Miloš Krstić iz Odeljenja za suncokret. Među njima su 4 hibrida nove generacije koji poseduju visok stepen tolerantnosti na sušu. Iz grupe konvencionalnih hibrida to su NS Kruna i NS Ronin, a iz grupe hibrida tolerantnih na aktivnu materiju tribenurno-metil (SUMO hibridi) NS H 8002 i NS H 8005. Pored ovih hibrida u ponudi imamo i naše dobro poznate hibride, iz Clearfield tehnologije to je NS Taurus i iz SUMO tehnologije NS Sumo Sun. Među hibridima za posebne namene u našem sortimentu imamo jedan visokooleinski hibrid NS Sanol, srednje rani hibrid nove generacije i NS Gricko, konzumni hibrid za ljudsku ishranu. Prvi hibrid suncokreta u svetu stvoren je u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo, a svake godine se širom planete zemlje poseje preko 3 miliona hektara novosadskih hibrida, dok svaki osmi hektar na svetu poseduje novosadsku genetiku, što govori o kvalitetu i potencijalu NS hibrida suncokreta.

Preporuka sortimenta kukuruza za predstojeću setvu

Prinosi kukuruza u centranoj i južnoj Srbiji bili su duplo veći u odnosu na prinose na teritoriji Vojvodine. Kukuruz je biljka tolerantna na sušu i visoke temperature, ali prošle godine su vremenski uslovi veoma teški za ovu biljnu vrstu. U novembru je trebalo uraditi osnovnu agrohemijsku analizu zemljišta, koju je dovoljno uraditi svake četvrte godine, kako bi se utvrdio sadržaj osnovnih makro i mikro elemenata. Jedni od ključnih faktora uspešne proizvodnje su tehnologija proizvodnje i izbor sortimenta. Pri izboru hibrida treba se rukovoditi uslovima proizvodnje i ciljevima koji se žele postići. Neophodno je kombinovati više hibrida, različitih dužina vegetacije, različitih svojstava, kako bismo ostvarili maksimum bez obzira na izazove u proizvodnji, navodi dr Goran Bekavac iz Odeljenja za kukuruz. U cilju postizaja najfleksibilnijih odgovora na sušu, preporuka za setvu su NS 3022, NS 3023 i NS 4006. Problem zakorovljenosti parcela postaje sve ozbiljniji, pogotovo pojava divljeg sirka otpornog na herbicide na bazi sulfonilurea. U rešavanju ovih problema NS 444 Ultra, NS 5041 Ultra i NS 640 Ultra su najefikasnije, najfleksibilnije i najpouzdanije rešenje.  Oslonac u proizvodnji treba da budu dobro provereni komercijalni hibridi, među kojima su NS 3006, NS 5760 i NS 6007. Ukoliko proizvodimo kukuruz u rejonima pogodnim za gajenje, posedujemo kvalitetno zemljište, spremni smo da uložimo ali i očekujemo vrhunske rezultate, preporuke su NS 4000, NS 5051, NS 6000 i NS 6030, ističe dr Bekavac.

Za sva pitanja poljoprivrednih proizvođača i stručne savete na raspolaganju su stručnjaci iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, kako bi ova proizvodna godina bila rodna i uspešna uz NS seme sorte i hibride.