Predstavnici kanadske kompanije Agrimagic, koja se preko 20 godina bavi doradom, čišćenjem i izvozom genetski nemodifikovane soje, danas su posetili Institut za ratarstvo i povrtarstvo, institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju.

Krenuvši očevim stopama, iz ljubavi prema poljoprivredi, direktor kompanije, odlučio se da počne sa gajenjem genetski nemodifikovanih sorti soje, koje polako zauzimaju sve veće površine, jer su sve traženije u razvijenim zemljama. Znajući da se novosadske sorte soje gaje širom sveta i ostvaruju odlične rezultate, odlučio se prošle godine da poseje NS seme sorte soje i započne saradnju sa Institutom. Kako su bili zadovoljni rezultatima koje su postigli sa novosadskim sortama, ove godine su posejali NS Vulkan, Favorit i NS Apolo, koja je najzastupljenija sorta na njihovim parcelama. Najveću zaslugu za „sletanje“ novosadskog Apola na njive Kanade ima prof. dr Jegor Miladinović, direktor Instituta, koji je autor ove izuzetne rodne i kvalitetne sorte.

Sa proizvodnjom od skoro 4.000 tona, koliko očekuju ove godine, kanadski partneri su zadovoljni prinosima i kvalitetom novosadskih sorti.

Nakon obilaska Odeljenja za soju, oglednih polja Instituta i Doradnog centra, gde su mogli više da saznaju o svim NS seme sortama soje od dr Vuka Đorđevića, rukovodioca Odeljenja za soju, goste je dočekao i direktor Instituta, prof. dr Jegor Miladinović, autor sorte „NS Black star“, uvrštene među 20 najinovativnijih sorti soje u Evropi u 2020. godini.

Novosadska soja se po prvi put gaji na američkom kontinentu, a predstavnici kanadske kompanije izrazili su interesovanje za nastavak saradnje i povećanje površina pod NS seme sortama soje, što još jednom potvrđuje uspeh i status Instituta za ratarstvo i povrstarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju u svetu.