NS SEME u Kovacici 2015Zahvaljujući gospodinu Željku Tomanu, vlasniku preduzeća Agro-Toman, Institut je dobio priliku da upozna vredne paore iz Kovačice sa tehnologijom proizvodnje i NS sortimentom najvažnijih ratarskih biljnih vrsta. Kao što vedri i duhoviti likovi, kult zemlje i prizori iz seljačkog života dominiraju platnima svetski poznatih naivnih slikara iz metropole srpske naivne umetnosti – Kovačice, tako isti ti paori, ogrubeli od napornog i teškog posla, uz pomoć savremenih mašina danas gospodare širokom banatskom ravnicom. Stotinak takvih, najboljih, iz Kovačice, Padine i Debeljače, okupilo se u sali MZ Kovačica da čuju i vide šta im je novosadski Institut pripremio za ovu sezonu. Željko Hristov, promoter za region južnog Banata, održao je predavanje na temu proizvodnje kukuruza, suncokreta i soje, a prisutni su, koristeći ovu priliku, postavljali brojna pitanja u vezi sa tehnologijom proizvodnje.

Zeljko HristovAnalizom meteoroloških uslova koji su vladali protekle sezone počelo je i ovo predavanje. Konstatovano je da su prošlogodišnji meterološki uslovi pogodovali kukuruzu i soji, dok usevu suncokreta nisu odgovarali. Proizvodnji kukuruza, kao i ostalim biljnim vrstama, svakako mora da prethodi agrohemijska analiza zemljišta. Na osnovu dobijenih rezultata i preporuke za đubrenje, koje upućuje akreditovana laboratorija koju u svom sastavu ima i Institut, đubri se svaka parcela posebno jer univerzalnog pravila nema. U nastavku je proizvođačima ukazano na kritične tačke u proizvodnji kukuruza i istaknuta je stara istina da berba, odnosno žetva, počinje izborom hibrida.

Iz ponude su izdvojeni sledeći hibridi: NS 3014, NS 3022, NS 4023, NS 4030, NS 4051, NS 5051, NS 6102, NS 6010, NS 6030, NS 7020, a za silažu su preporučeni: NS 5010, NS 6043, Tisa i NS 770.

Iako protekla godina nije pogodovala suncokretu, jer su velike količine padavina uticale na pojavu bolesti, novosadski hibridi su ipak postigli dobre rezultate. Posle predstavljanja rezultata postignutih u mreži mikroogleda na celokupnoj teritoriji Srbije nije izostala ni preporuka sortimenta, a akcenat je stavljen na nove hibride: NS Fantazija, NS Oskar i Duško. Preporučeni su i hibridi iz Clearfield tehnologije: Rimi PR, Pegaz i NS Taurus, kao i Sumo hibridi: Sumo 1 PR i Sumo 2 OR. Predstavljen je i sortiment uljane repice, sa posebnim osvrtom na aktuelnu jaru sortu Jovanu.

Soja je treća ratarska kultura o kojoj se govorilo te večeri, kao biljna vrsta koja zauzima sve veće površine u ovom regionu. Trend porasta površina pod sojom zadržan je i tokom protekle godine, pa je u Srbiji posejano 180000 ha. Zahvaljujući obilnim padavinama i njihovom rasporedu tokom vegetacionog perioda, prosečan prinos soje je bio na nivou 3,3 t/ha. Padavine su imale lokalni karakter što se može uočiti na primeru Novog Sada, gde je u maju palo 200 mm, dok je u regionu Valjeva u istom periodu palo 320 litara kiše. Slično je bilo i na drugim lokalitetima. Pojedini proizvođači ostvarili su znatno veće prinose čak preko 5 t/ha (Sava 5,6 t/ha, NS Maximus 5,5 t/ha). Na parcelama od više desetina hektara lako su postizani prinosi od preko 4,5 t/ha. Prikazani su i prosečni prinosi soje u mreži makroogleda na 15 lokaliteta. Širokoj paleti sorti koje će ove godine biti dostupne proizvođačima pridodato je još pet novih, koje su odabrane na osnovu trogodišnjih rezultata iz mreže makroogleda i izvršena je njihova rejonizacija: NS Kaća (000), NS Princeza (0), NS Apolo (I), NS Zita i NS Fantast (II).7

 

[do action=”fb-foto”]https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153113647104824.1073742027.56790329823&type=3&uploaded=28[/do]