U ponedeljak 13. maja u Kongresnom centru Master Novosadskog sajma održan je okrugli sto u okviru projekta „Inovacija poljoprivrede za obezbeđivanje rasta i zapošljavanja u prekograničnom regionu – AGRINNO“.

Organizator okruglog stola bio je Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, kao institut od nacionalnog značaja, zauzeo je važno mesto partnera na ovom projektu, u čijoj realizaciji učestvuju i Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo kao vodeći partner, Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodina i sa mađarske strane Neprofitno d.o.o. za razvoj županije Čongrad.

Projekat je posvećen jačanju inovativnog pristupa u agro preduzetništvu i edukovanju stanovnika ruralnih sredina, u cilju iskorišćavanja obradivog zemljišta u okućnicama u prekograničnom području uvođenjem novih tehnologija za uzgoj biljnih vrsta.

U diskusiji za okruglim stolom učestovali su Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu dr Vuk Radojević, direktorka Fonda „Evropski poslovi“ dipl. ek. Vidosava Enderić, projektni menadžer dipl. prav. Predrag Rajić, direktorka Instituta za ratarstvo i povrtarstvo dr Svetlana Balešević Tubić, dr Janko Červenski sa Odeljenja za povrtarstvo i drugi.

Bili smo posebno počastovani posetom ambasadora Argentine štandu Instituta za ratarstvo i povrtarstvo. Ambasador Argentine razgovarao je sa upravnikom Odeljenja za soju dr Jegorom Miladinovićem, kao i sa direktorkom Instituta dr Svetlanom Balešević Tubić u želji da se informiše o održavanju Svetske konferencije o soji u Novom Sadu 2020. godine u organizaciji Instituta.

Današnji sajamski dan protekao je u radnoj atmosferi. Uprkos lošem vremenu izuzetno smo zadovoljni poseti štandu.

 

Galerija fotografija…