Poslednjeg dana Savetovanja zapažen nastup imali su stručnjaci Odeljenja za uljane kulture.

Nakon pozdravne reči rukovodioca Odeljenja dr Siniše Jocića, prvo je dr Igor Balalić predstavio rezultate ogleda NS hibrida suncokreta iz prethodne godine u kojima su se visokim  prinosom posebno istakli hibridi NS Konstantin, NS Fantazija, Duško, najnoviji hibrid NS Romeo i NS Oskar koji je ostvario i sadržaj ulja od preko 50%.

Data je i preporuka sortimenta gde je pored klasičnih hibrida istaknuta i ponuda Clearfield hibrida (NS Primi, Pegaz i NS Taurus), SUMO hibrida (Sumo 1 PR i Sumo 2 OR), kao i hibrida specijalne namene (konzumni, visokooleinski, ultrarani i dekorativni). Institut je do sada u Srbiji registrovao rekordnih 100 hibrida suncokreta!

Dr Milan Jocković je potom govorio o visokoj adaptabilnosti i stabilnosti NS hibrida suncokreta posebno istakavši hibride NS Fantazija, NS Konstantin i NS Oskar koji su se u šestogodišnjim ogledima izvedenim na petnaestak lokaliteta istakli izuzetno visokim prosečnim prinosima od oko 4 t/ha.

Dr Sandra Cvejić je predstavila dva potpuno nova hibrida iz takozvane Clearfield plus tehnologije, NS Smaragd i NS Samuraj, istakavši prednosti ovog načina gajenja u borbi protiv korova i volovoda uz redukuvan nivo fitotoksičnosti na biljkama suncokreta. Zatim je dr Nada Hladni govorila o specifičnom segmentu oplemenjivanja konzumnih hibrida suncokreta gde je Institut zauzeo važno mesto na tržištu u Srbiji i van nje (u Slovačkoj su naši hibridi standardi u sortnoj komisiji). U ponudi su već dokazani visokoprinosni hibridi NS Gricko i NS Slatki a uskoro dolaze i novi NS Leviatan i NS Garavi koji treba da zadovolje specifične potrebe raznih tržišta u pekarskom i konzumnom segmentu ali i u uslovima organske proizvodnje.

Dr Sreten Terzić je predstavio veoma zanimljive i inovativne rezultate zajedničkog ogleda sa kanadskim partnerom iz Instituta Arthur Dobbs, i Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu,  u kome je ispitivana efikasnost bumbara kao vektora bioagensa za kontrolu infekcije suncokreta. Dr. Jelena Ovuka je istakla značaj tretmana semena suncokreta i bogata iskustva novosadskog Instituta koji uz intenzivna istraživanja stalno uvodi novine na ovom polju. Ove godine će seme NS hibrida imati najkompletniju zaštitu u Srbiji uz primenu dva fungicida (Apron XL 350 ES i Maxim 025 FS) i insekticida SEMAFOR 20 ST uz polimer Sepiret.

Dr Ana Marjanović Jeromela je iznela novine u oplemenjivanju i gajenju uljane repice i predstavila ponudu za narednu sezonu gde se pored poznatih sorti Zlatna, Zorica, Jasna i Slavica, po prvi put nudi i novi hibrid uljane repice NS Ras.

Na kraju je dr Dragana Miladinović govorila o praktičnoj primeni molekularnih markera u savremenom oplemenjivanju suncokreta i uljane repice u Institutu.

Dr Živko Ćurčić i dipl. ing. master Mihajlo Ćirić predstavili su deo istraživanja o agrotehnici šećerne repe, sa naglaskom na potrebu za prilagođavanjem agrotehničkih mera nastalim klimatskim i biotičkim promenama. Dipl. ing. master Mihajlo Ćirić je održao predavanje na temu kako mineralno đubrenje utiče na kvalitet i prinos korena šećerne repe u kome je istaknuto kako se samo uz racionalno đubrenje ostvaruje visok prinos, prvoklasan kvalitet korena, a samim tim i finanijski uspeh proizvodnje.

Prezentacija dr Živka Ćurčića se sastojala iz dva dela. U prvom delu prikazano je kako različiti rokovi setve utiču na prinos i kvalitet korena šećerne repe. Istaknute su prednosti i nedostaci kasnijih rokova setve šećerne repe i da u svetlu klimatskih i biotičkih promena u narednom periodu treba obratiti pažnju na ovu agrotehničku meru. U drugom delu izlaganja predstavljeni su rezultati sorte Nora, glavne komercijalne uzdanice Odeljenja za šećernu repu.

Tokom tri godine, sorta Nora učestvovala je u različitim strip i mikro ogledima gde je, u poređenju sa konkurentskim sortama, pokazala zavidne rezultate.

U okviru poslednjeg dana održana su predavanja posvećena proizvodnji povrća.

Prvo predavanje pod nazivom “Nematode u povrtarstvu” održao je prof. dr Milan Radivojević sa Poljoprivrednog fakulteta Zemun, koji je istakao da se u proizvodnji povrća sve češće javlja problem nepoštovanja plodoreda, usled čega dolazi do direktnih i indirektnih problema koji mogu da utiču na kvalitet i zdravstvenu bezbednost finalnog proizvoda. Jedan od ovakvih problema je i pojava nematoda u povrtarskoj proizvodnji. Njihov uticaj na proizvodnju povrća je detaljnije predstavljen u izlaganju i izdvojene su najznačajnije mere zaštite: preventiva, agrotehnika, fizičke, hemijske i biološke mere, kao i setva otpornih genotipova.

Dr Janko Červenski, rukovodilac Odeljenja za povrtarstvo, održao je predavanje na temu “Uloga plodoreda u proizvodnji kupusa”.

Ovo je značajna povrtarska vrsta u Srbiji, kako je istakao dr Červenski, zbog duge tradicije gajenja i konzumacije i velike potražnje na tržištu. Povećani zahtevi potrošača utiču na nepoštovanje plodoreda u proizvodnji kupusa. Česta proizvodnja kupusa na istoj parceli može dovesti do pojave određenih bolesti, štetočina i korova koji mogu uticati na smanjenje prinosa. Četvorogodišnji plodored u kombinaciji sa leguminozama i strninama, sa unošenjem i zaoravanjem stajnjaka, doprinosi pravilnijoj organizaciji proizvodnje kupusa.

Dr Dario Danojević govorio je na temu “Značajni momenti u proizvodnji paprike”, istakavši da je paprika po površinama jedna od najznačajnijih povrtarskih vrsta u Republici Srbiji. Paprika zahteva intenzivnu agrotehniku od setve pa do berbe plodova, kako bi proizvodnja bila uspešnija. U predavanju je detaljno opisana pravilna agrotehnika u svrhu maksimalnog iskorišćenja genetskog potencijala NS sorti paprike.

Sortiment cveća Instituta za ratarstvo i povrtarstvo predstavila je dr Dušanka Bugarski. Institut u svom asortimanu ima 15 vrsta cveća sa izuzetnim semenskim kvalitetima. Cveće iz asortimana Instituta je pogodno za gajenje u baštama, okućnicama, vrtovima i većim površinama. Ukazano je na period setve (od aprila do oktobra), cvetanje, poreklo, izgled i upotrebu sorti cveća.

Na samom kraju, projekat “Implementacija održive primene sredstava za zaštitu bilja i uspostavljanje sistema redovne tehničke inspekcije uređaja za primenu pesticida” predstavio je Riccardo Rossi Pecani, stalni tvining savetnik na projektu.

Ciljevi projekata u okviru IPA fondova su zaštita zdravlja ljudi i održivo korišćenje preparata za zaštitu bilja.

Snežana Savčić Petrić iz Uprave za zaštitu bilja predstavila je Nacionalni plan za održivu primenu sredstava za zaštitu bilja, skrenula pažnju na opasnost od klimatskih promena i rapidnog zagađenja mora i okeana i istakla značaj reciklaže.

Navela je ključne tačke direktive EU i podvukla važnost integralnog upravljanja štetnim organizmima i organske poljoprivrede.

Dipl. inž. Dragan Vucelja i dipl. inž. Branislav Jovanović iz Poljoprivredne škole u Futogu održali su predavanje o uspostavljanju sistema redovne tehničke kontrole uređaja za primenu pesticida.  Predstavili su neke od redovnih školskih radionica, u okviru kojih se budući kadrovi obučavaju u proveri ispravnosti i kalibraciji mašina za zaštitu bilja i izrazili zadovoljstvo učešćem na projektu implementacije Nacionalnog akcionog plana i optimizam po pitanju sprovođenja zakona u praksu.

Naposletku, prisutnima se obratila savetnik direktora za protokol i medije, Marica Vučić Kišgeci, koja je izrazila nadu da svi učesnici Savetovanja sa njega odlaze puni pozitivnih utisaka.

Dr Sanja Vasiljević, pomoćnik direktora za naučnoistraživačku delatnost, zahvalila se svima na učešću u 51. Savetovanju agronoma i poljoprivrednika Srbije, sa nadom da ćemo se i sledeće godine videti i razgovarati o nekim aktuelnim temama i deliti znanja i iskustva. Ove godine, kako je istakla, imali smo prilike da slušamo ukupno 55 predavanja sa panelima i razgovaramo o puno novih, interesantnih tema. Posebno se zahvalila resornim ministarstvima i Upravi za zaštitu bilja, kao i dosadašnjim organizatorima Savetovanja, dr Ani Marjanović Jeromela i dr Dragani Miladinović, na doprinosu u organizaciji ovog značajnog skupa.

Dr Jordana Ninkov zahvalila je svim članovima organizacionog odbora Savetovanja za predan rad i profesionalan pristup zadacima, kao i dr Radivoju Jevtiću, dosadašnjem rukovodiocu Savetovanja, koji je pružio značajnu pomoć u organizaciji.

Prisutnima se obratio direktor Instituta prof. Dr Jan Turan, koji se zahvalio svim saradnicima na uspešnoj realizaciji Savetovanja kao kruni višemesečnih aktivnosti organizacionog odbora, pozvao prisutne na svečanu večeru i zvanično proglasio 51. Savetovanje agronoma i poljoprivrednika Srbije završenim.

 

[do action=”fb-foto”]https://www.facebook.com/pg/nsseme.ifvc/photos/?tab=album&album_id=10155110151864824[/do]