U Žabarskom okrugu posetili smo Velju Bekića, poljoprivrednog proizvođača iz sela Porodin koji je ove godine sejao suncokret i soju. Velja isključivo seje hibride i sorte NS SEME jer smatra da su prilagođeni našem terenu i našim klimatskim uslovima, ali i zbog izuzetno dobre saradnje sa promoterom Instituta, dr Zoricom Jestrović.

Kada je reč o suncokretu, na njegovim parcelama su posejani hibridi Duško i Baća. Zbog prolećnih kiša setva je obavljena nešto kasnije (28.04.2012) na površini od 70 ari, a gustina setve je bila 25-27 cm. Gospodin Bekić ističe da će sve što je ove godine posejano kasnije bolji i roditi, pa je u skladu sa tim očekivani prinos ovih hibrida preko 4 t/ha.

Pored suncokreta, takođe su posejane 4 sorte soje NS SEME na čijim biljkama je izbrojano i do 30 mahuna.

Pored proizvodnje navedenih kultura Velja Bekić se bavi i ozbiljnom proizvodnjom rena i organizovanjem zimske škole u saradnji sa Opštinom Žabari a preko Fonda za razvoj poljoprivrede.