Dana 13.03.2018. u 11 časova održana je prezentacija Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad u Baču, u organizaciji doo”Katon” iz Bačkog Novog Sela i uz tehničku podršku regionalnog predstavnika za Južnu Bačku dipl.inž. Vlade Paripovića i saradnika na semenarstvu odeljenja za kukuruz, dipl.inž. Rajka Lajšića.

U prelepom ambijentu restorana “Bujak” predavanju su se odazvali najbolji proizvođači te opštine koji obrađuju najveće ratarske površine.

Skup je otvorio i pozdravio regionalni predstavnik Instituta Vlada Paripović, koji je najavio predavače i poželeo znatno povoljniju nastupajuću sezonu, uz veće površine posejane našim sortimentom.

Pošto je ovo uglavnom sojarski kraj, kukuruz se znatno manje seje zbog velike populacije divljači i velikih šteta koje znaju da naprave. 

Veliku pažnju je privuklo predavanje o soji koje je održao dr Vojin Đukić. Predstavljeni su rezultati ogleda sa njihovog terena iz prošle godine, uz osvrt na novi sortiment koji bi trebao da bude aktuelan sledeće godine. Najbolje prinose na tom području već više godina daju sorte Victoria, Sava i Rubin, koji je i najviše zastupljen.

Dr Đorđe Jocković je predstavio sortiment kukuruza za ovu sezonu. Akcenat je stavljen na hibride ranijih grupa zrenja koji su se jako dobro pokazali na tom terenu i prošle, veoma nepovoljne godine. Na prvom mestu je NS 3022, a potom NS 3023, NS 4051, a sa dužom vegetacijom su izdvojeni NS 6030, NS 6102 i NS 6140.

Sve veći problem na našim površinama pod ratarskim kuklturama predstavljaju korovi poput štira i rizomskog sirka, rezistentni na veliki broj herbicida.

Takav je slučaj nažalost i u rejonu opštine Bač, gde su rađeni brojni ogledi i ispitivanja na tu temu u organizaciji dr Gorana Malidže, koji je kao sledeći predavač svoja bogata iskustva sa terena prezentovao zainteresovanim proizvođačima.

Brojna pitanja i saveti naših vrsnih stručnjaka obeležili su predavanja koja su se završila uz zajednički ručak.