U sredu 15.2.2017. godine u mestu Idvor, održana je prezentacija Instituta za ratarstvo i povrtarstvo. Prezentacija je okupila veliki broj poljoprivrednih proizvođača sa terena južnog Banata. Prezentacija je obuhvatila predstavljanje aktuelnog sortimenta semenskog kukuruza Instituta koju je održao dipl. inž. Vasa Stojšin, regionalni predstavnik za srednji Banat. Nakon toga, usledila je prezentacija aktuelnog sortimenta suncokreta, koji se u ovom delu gaji na velikim površinama, a koju je održao dipl. inž. Željko Hristov, regionalni predstavnik za južni Banat. Podršku je pružila i kompanija BASF sa kojom Institut ima dugogodišnju saradnju kada je u pitanju zaštita useva i program Clearfield tehnologije koja se koristi u proizvodnji suncokreta, o kojoj je bilo više reči.

U prijatnom ambijentu i prepunoj sali jednog banatskog salaša, na prezentaciji su razmenjene informacije vezane za sam odabir, uzgoj i agrotehniku u gajenju ovih biljnih vrsta, gde su na sva pitanja poljoprivrednika naše kolege dale adekvatne odgovore i pomogle u rešavanju nedoumica u samoj proizvodnji.