Dana 14.2.2018. godine, sa početkom u 19h, održana je prezentacija Instituta u Novom Bečeju u organizaciji regionalnog predstavnika Vase Stojšina, koji je održao i prezentacije za kukuruz, suncokret i pšenicu.

Prezentaciji je prisustvovalo oko 150 poljoprivrednih proizvođača iz ove opštine i bliže okoline.

Cilj prezentacije je bio da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa najnovijim sortimentom za ovu godinu, sa osvrtom na kvalitetnu predsetvenu obradu i druge agrotehničke mere koje je neophodno preduzeti u periodu vegetacije. Na početku je predstavljen kompletan sortiment Odeljenja za kukuruz, podeljen u nekoliko grupa.

Hibridi  za berbu u zrnu: NS 3022, NS 3023, NS 444, NS 4030 i NS 4051.

Hibridi namenjeni za silažu: NS 6043, NS 5010, NS 770, Tisa, NS 208 i NS 3014.

Hibridi  za berbu u zrnu: NS 3022, NS 3023, NS 444, NS 4030 i NS 4051.

Hibridi namenjeni za silažu: NS 6043, NS 5010, NS 770, Tisa, NS 208 i NS 3014.

Hibridi za rekordne prinose: NS5043, NS 5051, NS 6030, Ns 640, NS 6010, NS 6102, NS 6140 i NS 7020.

Hibridi namenjeni  suzbijanju divljeg sirka sa DUO System tehnologijom, tretirani preparatom Focus Ultra NS 444 ULTRA, NS 5041 ULTRA i NS 640 ULTRA, kao i hibridi za posebne namene NS 609b (beli) i NS 620k (kokičar).

Nakon sortimenta kukuruza, predstavljeni su hibridi suncokreta za predstojeću sezonu, podeljeni u nekoliko grupa. Od uljanih hibrida predstavljeni su NS Fantazija, NS Oskar, Duško i Sremac, kao i najnoviji NS Konstantin i NS Romeo, koji su se po prinosima pokazali kao neprikosnoveni. Pored navedenih noviteta, preporučeni su i hibridi NS Kruna, NS Ronin i NS Horizont.

Što se tiče Clearfield tehnologije, predstavljeni su hibridi koji su namenjeni suzbijanju volovoda hemijskim putem uz primenu herbicida Pulsar 40, a tu su Rimi PR, Pegaz, NS Taurus, kao i hibridi koji su tretirani herbicidom Pulsar plus, NS Smaragd CLP i NS Samuraj CLP.

Od hibrida otpornih na Tribenuron-metil, uz primenu herbicida Express 50SX, predstavljeni su Sumo 1 PR, Sumo 2 OR, Orfej, NS Sumo Sjaj i NS Sumo Sol.

Predstavljeni su i hibridi za posebne namene, kao što su visokooleinski Oliva, konzumni NS Leviathan, NS Gricko, NS Slatki, NS Garavi i Cepko, hibridi za kasnu setvu NS Dukat, hibrid za ishranu ptica NS Labud i dekorativni suncokret Neoplanta i Heliopa.

Tu su svakako i hibridi namenjeni i organskoj proizvodnji: od uljanih hibrida NS Fantazija i Duško, konzumni hibridi NS Gricko i NS Slatki, kao i visokooleinski Oliva.

Kada je reč o krmnom bilju, pored tehnologije gajenja, saradnik na poslovima oplemenjivanja Anja Dolapčev ukazala je na značaj i ulogu ovih biljnih vrsta, koji su u sve većoj ekspanziji u biljnoj proizvodnji. Predstavljene su sorte crvene deteline Una, sorte lucerke Banat VS, NS Banat ZMS II, NS Medijana ZNS V, NS Medija, NS Jelena, jarog proteinskog graška Partner i Dukat, jarog graška NS Junior, jare grahorice Novi Beograd, ozimog krmnog graška Kosmaj i ozimog proteinskog graška NS Mraz. Takođe je predstavljena ozima grahorica Neoplanta, stočni kelj Perast, sudanska trava Sava i krmni sirkovi Titan i Siloking.

Nakon prezentacije sortimenta krmnog bilja, predstavljene su standardne i najnovije sorte soje, podeljene u 5 grupa zrenja. Iz grupe 000 zrenja, tu su Favorit i NS Kaća, iz grupe 00 zrenja Fortuna, Merkur i Tajfun, iz 0 grupe zrenja Galina, Valjevka, kao i najnovije NS Princeza, NS Vulkan i NS Atlas. Iz I grupe zrenja, predstavljene su Sava, NS Maximus, NS Apolo i Victoria, iz II grupe zrenja Rubin, Venera, Trijumf, NS Fantast i NS Zita, kao i najnovija  NS Kolos.

Strna žita su jedna od najznačajnijih ratarskih useva na području Srbije. Da bi usevi u ovom periodu imali dovoljno energije, potrebno je da se izvrši kvalitetna prihrana. O ovoj temi govorio je dr Vladimir Aćin sa Odeljenja za strna žita.

Nakon prezentacije, prisutni su imali prilike dobiju odgovor na sva pitanja u vezi sa gajenjem ovih biljne+ih vrsta, a potom je usledilo druženje uz večeru.