Dana 01.03.2018. održana je prezentacija Instituta u Svrljigu u organizaciji regionalnog predstavnika za Istočnu Srbiju. Prezentaciji je prisustvovalo oko 180 poljoprivrednih proizvođača.

Na samom početku prezentacije, regionalni predstavnik za istočnu Srbiju Miljan Milojić dao je uvodnu reč i pozdravio prisutne poljoprivredne proizvođače, nakon čega je pomoćnik direktora za komercijalne poslove Mladen Ignjatović predstavio Institut.

Nakon kraćeg predstavljanja, dr Goran Bekavac je, pored uobičajenih agrotehničkih mera, govorio o aktuelnom sortimentu kukuruza za 2018. u više grupa zrenja i namena. 

Predstavljeni su hibridi za berbu u zrnu NS 3022, NS 3023, NS 444, NS 4030 i NS 4051, hibridi namenjeni za silažu NS 6043, NS 5010, NS 770, Tisa, NS 208 i NS 3014, hibridi za rekordne prinose NS5043, NS 5051, NS 6030, Ns 640, NS 6010, NS 6102, NS 6140 i NS 7020, hibridi namenjeni suzbijanju divljeg sirka sa DUO System tehnologijom, tretirani preparatom Focus Ultra NS 444 ULTRA, NS 5041 ULTRA i NS 640 ULTRA, kao i hibridi za posebne namene NS 609b (beli) i NS 620k (kokičar).

Pored sortimenta kukuruza, dr Dragan Milić predstavio je i sortiment krmnog bilja: sortu crvene deteline Una, sorte lucerke Banat VS, NS Banat ZMS II, NS Medijana ZNS V, NS Medija, NS Jelena, sorte jarog proteinskog graška Partner i Dukat, jarog graška NS Junior, jare grahorice Novi Beograd, ozimog krmnog graška Kosmaj i ozimog proteinskog graška NS Mraz. Predstavljena je i ozima grahorica Neoplanta, stočni kelj Perast, sudanska trava Sava i krmni sirkovi Titan i Siloking.