U utorak 13.02.2018. održana je prezentacija u organizaciji regionalnih predstavnika Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad. Prezentacija je održana u restoranu Banatski salaš u Idvoru, a namenjena je velikim poljoprivrednim proizvođačima ovog kraja.

Naši regionalni predstavnici za Južni i Srednji Banat, dipl. inž. Željko Hristov i dipl. inž. Vasa Stojšin, predstavili su sortiment za prolećnu prodajnu sezonu kukuruza i suncokreta, kao i stanje ozimih strnih žita.

Imajući u vidu da se ove godine obeležava 80 godina od osnivanja Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, dipl. inž. Vasa Stojšin govorio je o istorijatu Instituta, a potom predstavio sortiment hibrida kukuruza i dao preporuku za područje Južnog Banata. Za ovo područje preporučio je hibride kukuruza NS3022, NS4051, NS5051, NS6102, nove hibride NS3023, NS6140, kao i veoma tražene ultra hibride sa dobrim rezultatima: NS444 ultra, NS640 ultra i nov hibrid NS 5041 ultra. Pored sortimenta, Stojšin je istakao da je neophodno dobro odabrati hibride, pridržavati se preporuka za agrotehniku, a pre svega obratiti pažnju na gustinu setve, kako bi se lakše došlo do željenih prinosa. 

Sortiment suncokreta i preporučenu agrotehniku predstavio je dipl. inž. Željko Hristov. Hristov je istakao da su za područje Južnog Banata pre svega interesantni hibridi iz IMI (RIMI PR, PEGAZ, TAURUS, SAMURAJ) i SUMO (SUMO 1PR, SUMO 2OR, SUMO ORFEJ, SUMO SJAJ, SUMO SOL) grupe, zbog Clearfield i Clearfield plus tehnologije, koje omogućavaju efektivniju borbu sa korovima. Pored već ustaljenih hibrida, NS KONSTANTIN, NS OSKAR i NS FANTAZIJA, istakao je i nove hibride kao što su NS KRUNA, NS RONIN, NS ROMEO i NS HORIZONT. Za dobre prinose, pored dobrih hibrida, potrebno je obratiti pažnju na preporučenu agrotehniku, kao i na pravilno korišćenje zaštitnih i drugih hemijskih preparata.

Prezentaciji Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad i preporuci sortimenta i agrotehnike prisustvovalo je više od šezdeset poljoprivrednika koji obrađuju velike površine, pridržavaju se saveta naših stručnjaka i postižu zavidne rezultate sa NS SEME sortama i hibridima.