Ispred Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Prof. dr Ana Marjanović Jeromela, prisustvovala je danas na sastanku u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije. Ovom prilikom ministar polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije dr Aleksandar Martinović sastao se sa ministrom polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Savom Minićem.
Dva ministra su potpisala Memorandum o saradnji u oblasti agrarnih plaćanja, Memorandum o saradnji u oblasti upravlјanja vodama, kao i Sporazum o saradnji u oblasti integralnog upravlјanja vodama donjeg toka reke Drine.
Tokom sastanka se govorilo i o kontinuiranoj bilateralnoj saradnji u fitosanitarnoj oblasti, kao i razmeni informacija u domenu fitosanitarnih pregleda i naučnih istraživanja. Potvrđeno je da Republika Srpska uzgaja i prihvata sorte koje su upisane u Registar sorti polјoprivrednog bilјa Republike Srbije.
Pored Iistituta za ratarstvo i povrtarstvos sastanku dva Ministarstva prisustvovali su državni sekretari, pomoćnici i saradnici tri ministra, predsednik skupštinskog Odbora za poljoprivredu Marijan Rističević, direktori uprava u sastavu Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije, kao i direktori javnih preduzeća: „Srbijašume“, „Vojvodinašume“, „Srbijavode“, „Vojvodinavode“. Prisutni su bili i predsednik Lovačkog saveza Srbije, Instituta za stočarstvo Beograd, Instituta za kukuruz Zemun polje, Instituta BioSens, kao i predstavnik ITN Group – Budimka.