00128Uoči predstojeće setve ozimih useva, koja sa sobom nosi poslovne odluke i dileme, 16. septembra 2016. godine održano je Savetovanje na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu.

Program rada ovog Savetovanja započeo je obraćanjem prof. dr Dragane Latković, direktora Departmana za ratarstvo i povrtarstvo Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, koji je organizator ovog skupa.

Dr Dragica Janković, direktor Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja Novi Sad, održala je predavanje na temu „(Ne)sprovedene mere zaštite u minuloj sezoni i preporuke za predstojeću setvu“. Dr Radivoje Jevtić, rukovodilac Odeljenja za strna žita Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada, podsetio je javnost da je pojava Ramulariozne pegavosti ječma koju prouzrokuje gljiva Ramularia collo cygni registrovana mnogo ranije, tačnije tokom 2008. i 2009. godine, a da je njen prvi nalaz u Srbiji publikovan ove godine u stručnom časopisu Biljni lekar. O pojavi ovog patogena koji može predstavljati problem u proizvodnji ječma, dr Jevtić je obavestio javnost početkom aprila 2016. godine.

Usledilo je predavanje prof. dr Miroslava Maleševića o kvalitetu pšenice na osnovu dugogodišnjih istraživanja, pri čemu je posebno naglasio da Srbija nema pravilnik koji reguliše razvrstavanje sortimenta po kvalitetu. Sorta je nosilac kvaliteta, odnosno geni koji utiču na sastav proteina. Upućen je apel nadležnim organima da se napravi Pravilnik o razvrstavanju sorti pšenice po kvalitetu i da se smanji upotreba nedeklarisanog semena.

O interakciji klime, sorte i ljudskog faktora, koja obuhvata padavine, temperature, prinos, kvalitet, agrotehniku i skladištenje, govorio je stručnjak iz Instituta sa Odeljenja za strna žita dr Novica Mladenov. On je takođe istakao da je ova 2016. godina rekordna sa prinosom od 4,82 t/ha, proizvodnjom od 2.885.000 t na površini od 595.118 ha. Dr Mladenov je upozorio da pšenice u Srbiji imamo dovoljno, ali je pitanje kvaliteta! Samo kvalitetna pšenica nađe kupca na svetskoj berzi i ima bolju cenu. Sorte stvorene u Institutu koje postižu rekordne prinose su Simonida, Zvezdana i NS 40S, a sorte poboljšivači kvaliteta su Simonida i Zvezdana. Sa ponosom je istakao da su NS sorte vodeće po kvalitetu. Druge kuće prijavljuju sorte isključivo po prinosu, a ne po kvalitetu. Dr Mladenov rešenje vidi u stimulaciji kvaliteta pšenice i kvalifikaciji sorti prema kvalitetu, čime bi se podstakle i druge kompanije da rade na usavršavanju kvaliteta, a ne samo prinosa. Prisutnima se obratio i Vukosav Saković, direktor udruženja „Žita Srbije“ i pohvalio Institut za ratarstvo i povrtarstvo kao jedinu instituciju koja je izvršila podelu sortimenta prema tehnološkim grupama.

Mlinari, poljoprivredni proizvođači pšenice, kukuruza, suncokreta, gljiva i mnogi drugi javljali su se sa pitanjima na teme otkupa pšenice, cene, povećanja podsticaja na kvalitet pšenice, određivanje kvaliteta, boniteta, povećanja državnog poljoprivrednog zemljišta u zakupu poljoprivrednih proizvođača, definisanja robnih rezervi i zakona o regulisanju tržišta. Na ova i mnoga druga pitanja odgovore su dali ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Branislav Nedimović i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo mr Vuk Radojević. Obećanja da neće biti smanjenja agrarnog budžeta, da će se povećati površina poljoprivrednog zemljišta u državnom sektoru, da će se povećati površine pod sistemima za navodnjavanje, da je poljoprivreda najjača disciplina u privredi, da će se pokrenuti proizvodnja, ulaganje u opremu, mehanizaciju, prerađivačke kapacitete, povezivanje proizvođača sa bankama i još mnoga druga, dala su ohrabrenje svima koji su na bilo koji način uključeni u poljoprivrednu delatnost.

Aktivnosti  koje predstoje u vrlo kratkom periodu su intenzivna komunikacija između pokrajinskog i republičkog sektora poljoprivrede i usaglašavanje mera agrarne politike za 2017. godinu, jedinstvena agrarna politika na republičkom nivou, koordinacija i sinhronizacija Fonda za razvoj poljoprivrede i Pokrajinskog sekretarijata, Zakon o regulisanju tržišnih proizvoda koji će takođe ući u mere, pravljenje srednjeročnih i dugoročnih planova, kao i planiranje budžeta. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović dodao je da je proizvodnja semena jedna od glavnih interesa inostranih kompanija o čemu svedoči i nedavna poseta delegacije iz Kazahstana Institutu za ratarstvo i povrtarstvo.

Savetovanju su prisustvovali: v.d. direktora Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad prof. dr Jan Turan, pomoćnik direktora za naučnoistraživačku delatnost dr Sanja Vasiljević, predstavnici Odeljenja za strna žita – rukovodilac dr Radivoje Jevtić i dr Novica Mladenov, regionalni predstavnici Instituta (promoteri) i marketing služba Instituta.

Svojim učešćem, predlozima, diskusijom, planovima, naučnim i praktičnim znanjem, Institut za ratarstvo i povrtarstvo je dao konstruktivan doprinos ovom Savetovanju. NS sortimentom i stručnim uslugama Institut kao i uvek stoji na raspolaganju poljoprivrednim proizvođačima tokom cele vegetacione sezone.

Mi smo spremni – sezona može da počne!

 

[do action=”fb-foto”]https://www.facebook.com/nsseme.ifvc/photos/?tab=album&album_id=10154612307364824[/do]