SAM_8847U petak 16.1.2015. u Bačkoj Topoli, u prepunoj sali preduzeća Žitko plus doo, održano je već tradicionalno predavanje na temu stanja useva ozimih biljnih vrsta i prihrani u narednom periodu. Organizator skupa je bila PSS Bačka Topola, a kao redovan gost i partner, Institut za ratarstvo i povrtarstvo je takođe uzeo učešće na ovom predavanju.

Prisutne goste je pozdravio dipl. inž. Radomir Šuša, direktor PSS Bačka Topola, te održao prvo predavanje u kojem su prikazani rezultati jesenje setve strnih žita i drugih ozimih useva, kao što su uljana repica i ozime krmne mahunarke. Analizirana je i setvena struktura u opštinama Bačka Topola i Mali Iđoš, gde su sumirani podaci sa parcela velikih gazdinstava i parcela individualnih proizvođača. Rezultati ukazuju da je, pre svega zbog zakasnele žetve jarih useva, došlo do određenog umanjenja površina pod ozimim strninama u odnosu na višegodišnji prosek, kod pšenice za oko 10% a kod ozimog ječma čak do 25%. Zanimljivost je bila da su površine pod tritikaleom ostale nepromenjene.

SAM_8850U ime PIS APV, dipl. inž. zaštite bilja Mira Gašpar se u svom izlaganju osvrnula na zdravstveno stanje ozime pšenice, na pojavu bolesti i štetočina. Ona je takođe ukazala na rezultate žetve 2014. i nivo osetljivosti kod različitih sorti. Kao najvažniju aktivnost u sledećem periodu navela je obavezan obilazak parcela i praćenje stanja useva, kako u odnosu na bolesti tako i u odnosu na aktivnost štetočina i pojavu ranih prolećnih korova.

Dipl. inž. Branko Gajičić je na vrlo inspirativan način ukazao prisutnima na sve činioce koji utiču na rast i razvoj useva ozimih strnih žita, kao i na kompleksnost određivanja optimalnih doza đubriva u zimskoj i ranoj prolećnoj prihrani useva. Izbor sorte, rok setve, tip zemljišta, sklop i vremenski uslovi samo su neki od faktora koji imaju uticaj na rast i razvoj strnih žita. Jedino pravilno tumačenje i primena rezultata analize zemljišta mogu omogućiti pravilno doziranje mineralnih đubriva, a samim tim i dobar prinos u žetvi.

SAM_8846Mr Gojko Mladenović je u svom izlaganju upoznao prisutne sa ponudom Instituta u pogledu sorti jarih strnih žita za setvu u 2015. godini. Za ranu prolećnu setvu Institut za ratarstvo i povrtarstvo je obezbedio seme sledećih sorti: jara pšenica Nataša, jari pivski ječam NS Marko i jari ovas Dunav. Kasna žetva kukuruza, šećerne repe i donekle soje, dovela je do povećanog interesovanja proizvođača za kvalitetnim semenom jarih strnina. Mr Mladenović je naglasio neophodnost bolje komunikacije i koordinacije sa sektorom proizvodnje kada je u pitanju obezbeđivanje dovoljnih količina semena jarih strnina.

SAM_8848U ime Odeljenja za krmno bilje Instituta, dr Đura Karagić se osvrnuo na stanje useva lucerke, najvažnije krmne biljke kod nas. Nepovoljni vremenski uslovi tokom leta 2014. i velika brojnost štetočina, pre svega glodara, imaju nepovoljan uticaj na kondiciju i vitalnost ove kulture. Obavezan obilazak, mere borbe protiv štetočina, prihrana mineralnim đubrivima i obavezno tretiranje korova neke su od mera nege koje su spomenute. Proizvođačima je takođe predstavljen i sortiment ozimog krmnog bilja: krmni grašak za zrno NS Mraz, krmni grašak za zelenu masu NS Kosmaj i ozima grahorica NS Neoplanta.