AGRINNO2Od davnina čovek je u biljnom svetu tražio i nalazio hranu i lek. Začinsko i lekovito bilje obuhvata biljke koje se koriste za konkretne svrhe zbog svojih kulinarskih, medicinskih, aromatičnih i ukrasnih svojstava.

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine organizuju niz seminara u okviru projekta „Unapređenje preduzetništva i mogućnosti za zapošljavanje u prekograničnom regionu kroz poljorivrednu praksu zasnovanu na inovacijama – AGRINNO 2“ pod nazivom „Gajenje lekovitog i začinskog bilja“ i „Prerada lekovitog i začinskog bilja“.

U okviru seminara predviđena je edukacija učesnika od strane naučnika i stručnjaka iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo o inovativnom pristupu agropreduzetništvu i edukacija stanovništva u ruralnim sredinama o efikasnom iskorišćenju obradivog zemljišta.

Kroz niz zanimljivih predavanja, učesnici će naučiti više o primeni  začinskog i lekovitog bilja u različitim oblastima, osnovama gajenja, ali i izradi različitih proizvoda kao što su čajevi, začini i  tradicionalni proizvodi sa dodatom vrednošću. Na kraju seminara, učesnici radionica će imati priliku da na jednostavan i efikasan način steknu veštine neophodne za razvoj i održivost jednog poljoprivrednog gazdinstva, ali i da otkriju mogućnosti u oblasti agroturizma.

U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo postoji bogat izbor sorti lekovitog i začinskog bilja, a stručnjaci iz Instituta će tokom predavanja dati konkretne savete učesnicima kako da i oni dođu do željenih rezultata u ovoj oblasti poljoprivrede.

Seminari će biti održani u periodu od maja do oktobra 2021. godine, u Somboru, Vršcu i Futogu, a učešće na seminarima je besplatno. Osnovni uslov je da su podnosioci prijave punoletni državljani Republike Srbije, kao i da imaju mesto prebivališta na teritoriji AP Vojvodine. Rok za prijavu je do 7. maja 2021. u 15 časova.