Branko GajicicU petak 15.1.2016. u Bačkoj Topoli u prepunoj sali Doma kulture održano je tradicionalno predavanje na temu stanja useva ozimih strnih žita i njihovog prihranjivanja u narednom periodu.

Organizator skupa je bila PSS Bačka Topola, dok je Institut za ratarstvo i povrtarstvo takođe uzeo učešće na ovom predavanju kao redovan gost i  partner.

 

Prisutne goste je pozdravio direktor PSS Bačka Topola, dipl. inž. Radomir Šuša i održao prvo predavanje u kojem su prikazani rezultati jesenje setve strnih žita i drugih ozimih useva, kao što su uljana repica i ozime krmne mahunarke. Analizirana je i setvena struktura u opštinama Bačka Topola i Mali Iđoš, gde su sumirani podaci sa parcela velikih gazdinstava i parcela individualnih proizvođača.

Zanimljivo je da su strna žita prošle jeseni zasejana na nešto većoj površini nego prethodne godine. 

 

Prezentacija u Backoj TopoliU ime PIS APV, dipl. inž. zaštite bilja Mira Gašpar se u svom izlaganju osvrnula na zdravstveno stanje ozime pšenice, na pojavu bolesti i štetočina. Ona je takođe ukazala na rezultate žetve u 2015. godini i nivoe osetljivosti kod različitih sorti. Kao najvažniju aktivnost u sledećem periodu  navela je obavezan obilazak parcela i praćenje stanja useva, kako u odnosu na bolesti, tako i u odnosu na aktivnost štetočina i pojavu ranih prolećnih korova.

 

Dipl. inž. Branko Gajičić je ukazao prisutnima na sve činioce koji utiču na rast i razvoj useva ozimih strnih žita i na kompleksnost određivanja optimalnih doza đubriva u zimskoj i ranoj  prolećnoj prihrani useva. Izbor sorte, rok setve, tip zemljišta, sklop i vremenski uslovi samo su neki od faktora koji imaju uticaj na rast i razvoj strnih žita. Samo pravilno tumačenje i primena rezultata analize zemljišta može omogućiti pravilno doziranje mineralnih đubriva, a samim tim i dobar prinos u žetvi.

 

Dipl. inž. Robert Nemeš je u svom izlaganju upoznao prisutne sa ponudom Instituta u pogledu sorti jarih strnih žita za setvu u 2016. godini. Institut za ratarstvo i povrtarstvo je obezbedio za ranu prolećnu setvu seme sledećih sorti: ozimo-jara pšenica Nataša, jari dvoredi pivski ječam NS Marko i jari ovas NS Dunav. Prisutnim proizvođačima prezentovane su prednosti setve ranih krmnih biljnih vrsta, kao i mogućnost gajenja smeša sa jarim strnim žitima.