U Kamin sali hotela „Palisad“ sa početkom u 18h održan je svečani koktel povodom završetka 56. Savetovanja agronoma i poljoprivrednika Srbije i 2. Savetovanja agronoma Srbije i Republike Srpske.

Nakon što je poželela dobrodošlicu svim prisutnima na svečanom koktelu povodom završetka Savetovanja, prof. dr Dragana Latković, predsednica Upravnog odbora Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, izrazila je izuzetno zadovoljstvo organizacijom i realizacijom ovog skupa, sa posebnim naglaskom na izazove koje je nametnulo trenutno vreme pandemije. Prema rečima predsednice Upravnog odbora, Savetovanju je prisustvovalo oko 350 učesnika na 26 predavanja i dva okrugla stola, razmatrajući aktuelne teme iz oblasti nauke i privrede. Prof. Latković istakla je da je Institut za ratarstvo i povrtarstvo, kao institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, uvek od značaja za svoj narod, obezbeđujući dovoljne količine semena i uspešno zadovoljavajući veliku potražnju. Za kraj ovog Savetovanja, predsednica je poručila da sejemo domaće jer je to najbolji način da cenimo sebe, zahvalivši se kolegama koji su aktivno učestvovali u organizaciji ovog tradicionalnog skupa. Sa željom za rekordnim prinosima i nadom u bolja vremena, ostanite zdravi do narednog Savetovanja.