U ponedeljak, 27.1.2020, zvanično je počelo 54. Savetovanje agronoma i poljoprivrednika Srbije u kongresnom centru „Srbija“ na Zlatiboru. Ovogodišnje Savetovanje održaće se od 27. do 30. januara sa izmenjenom koncepcijom u svrhu aktivnijeg uključivanja učesnika, kroz održavanje predavanja u vidu panel diskusija. Savetovanje tradicionalno okuplja poljoprivredne proizvođače, agronome, predstavnike sekretarijata i ministarstava, kao i predstavnike brojnih medija. Uporedo sa 54. Savetovanjem agronoma i poljoprivrednika Srbije, održava se i 46. Simpozijum „Poljoprivredna tehnika“ u organizaciji novosadskog Poljoprivrednog fakulteta.

Okupljenima se prvi obratio rukovodilac Savetovanja, dr Radivoje Jevtić, koji je pozdravio skup, poželeo dobrodošlicu na Savetovanje i predstavio svoje saradnike, dr Anu Marjanović Jeromela, pomoćnika direktora za naučnoistraživačke poslove i dr Draganu Miladinović, koordinatora za nauku i mentorstvo.

Dr Jevtić je sa ponosom naglasio da ovogodišnjem Savetovanju prisustvuje impozantan broj od preko 1300 učesnika. U ime hotela Palisad, predstavnik hotela poželela je dobrodošlicu gostima, sa zadovoljstvom istakla velik broj gostiju koji čine proizvođači prisutni na Savetovanju u organizaciji Instituta za ratarstvo i povrtarstvo i poželela prisutnima da ponesu lepe uspomene na Zlatibor.

PROF. DR ALEKSANDAR SEDLAR

U kratkom obraćanju prisutnima, prof. dr Aleksandar Sedlar je izrazio zahvalnost zbog učešća na ovogodišnjem 54. Savetovanju agronoma i poljoprivednika Srbije i 46. Simpozijumu „Poljoprivredna tehnika“, te poželeo svim učesnicima sretnu i uspešnu novu 2020. godinu.

DR SVETLANA BALEŠEVIĆ TUBIĆ – NOVI SAD, PRESTONICA NAUKE 2020.

Direktorka Instituta, dr Svetlana Balešević Tubić, pozdravila je predstavnike resornog ministarstva, posebno prof. dr Viktora Nedovića, i zahvalila na podršci ministarstva, potom pokrajinskog sekretara dr Vuka Radojevića, dekana Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu prof. dr Nedeljka Ticu i istakla neizmernu podršku fakulteta Institutu u kvalitetnom kadru i studentima. Pozdravila je potom prisutne goste, agronome i poljoprivredne proizvođače i predstavnike medija koji prate i doprinose da se o ovom značajnom skupu čuje i dalje. Direktorka Instituta je u okviru prezentacije predstavila značaj i uticaj Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju. Izrazila je uverenje da će, uz novu koncepciju Savetovanja, posetioci sa predavanja, odnosno panel diskusija otići zadovoljniji, te da su inovacije u  koncepciji Savetovanja izvršene upravo sa tim ciljem. Zadatak predavanja je da rezultati naučnog rada stignu do korisnika, te da se oni pravilno primene. Direktorka Instituta istakla je da su za rezultate najzaslužniji upravo istraživači Instituta, preko 100 doktora nauka koji svojim radom i velikim ugledom uspostavljaju saradnju sa različitim institucijama u Srbiji i van njenih granica.

Deo istraživanja koji je primenjiv i važan biće predstavljen kroz prezentacije na ovogodišnjem Savetovanju. Najvažnija istraživanja obavljaju se u sferi oplemenjivanja, semenarstva, razvoja novih tehnologija, kao i transfera i primene znanja u praksi. To uključuje osnovna istraživanja, oplemenjivanje, podršku oplemenjivanju, semenarstvo, doradu, a sve u skladu sa zaštitom životne sredine. Pored samih istraživanja, veliki akcenat stavljen je na način kako da se rezultati istraživanja prenesu do krajnjih korisnika i kako da ih oni prihvate. Institut je prepoznat od strane države kao najjači institut u oblasti poljoprivrednih nauka, uz odgovoran zadatak da unapređuje poljoprivredu Srbije i obezbedi sigurnu proizvodnju hrane. Institut ovo postiže stvaranjem sorti i hibrida adaptibilnih na sve češće negativne efekte klimatskih promena, kao i sorti i hibrida poželjnih nutritivnih efekata u skladu sa zahtevima tržišta, stvorivši do sada oko 1350 sorti i hibrida registrovanih u Srbiji i 1150 registrovanih van teritorije Srbije. Ova izuzetna naučna dostignuća prepoznala je svetska naučna zajednica i poverila organizaciju tri međunarodne konferencije upravo Institutu. Jedna od njih, 11. Svetska konferencija o soji, održaće se po prvi put u Evropi, pri čemu će preko 1000 delegata iz celog sveta i celog lanca proizvodnje soje od 7. do 11. septembra 2020. boraviti u Novom Sadu. Novi Sad je evropska prestonica mladih i evropska prestonica kulture, a sada možemo reći i evropska prestonica nauke, istakla je direktorka Instituta, dr Svetlana Balešević Tubić.

PROF. DR NEDELJKO TICA

Dekan novosadskog Poljoprivrednog fakulteta, prof. dr Nedeljko Tica pozdravio je okupljene u ime Poljoprivrednog fakulteta, kao suorganizatora 46. Simpozijuma Poljoprivredna tehnika. 54 savetovanja agronoma i 46 simpozijuma o poljoprivrednoj tehnici čini 100 skupova koji je poljoprivredna nauka posvetila poljoprivrednim proizvođačima. Napravljen je velik iskorak kada je u pitanju poljoprivredna proizvodnja, čiji glavni izazovi su kako očuvati zemljište, kako očuvati i unaprediti semenarsku proizvodnju, kako primeniti najsavremenije informacione tehnologije i preciznu poljoprivredu i izvršiti digitalizaciji u poljoprivredi, kako sačuvati resurse koji su ozbiljno ugroženi i, najvažnije od svega, kako da sve bude rentabilno. Velikim znanjem i iskustvom može se unaprediti svet oko nas, a naročito svet poljoprivrede, zaključio je prof. Nedeljko Tica.

 

DR VUK RADOJEVIĆ

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, dr Vuk Radojević, pozdravio je uvažene predstavnike državnih organa i sve prisutne u ime Pokrajinskog sekretarijata i u svoje lično ime, izrazivši zadovoljstvo zbog učešća na najznačajnijem skupu u poljoprivredi i što pokrajinska vlada sarađuje sa Institutom za ratarstvo i povrtarstvo u okviru projekata, kao što je upravo završen IPA projekat na kome je Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu bio glavni partner. Projekat AGRINNO 2 je u pripremi i sa serijom projekata se uspešno ide dalje, naglasio je dr Vuk Radojević. Ugled i ponos nacije ogleda se u proizvodnji semena od koga sve počinje i zavisi.

Seme je na vrhu piramide u proizvodnji hrane, pa posebnu pažnju treba posvetiti upravo semenarskoj proizvodnji. Greške u proizvodnji je teško ispraviti ukoliko seme nije na adekvatom nivou kvaliteta, zbog čega bi poljoprivredni proizvođači trebalo da posvete posebnu pažnju kupovini kvalitetnog semena, istakao je Pokrajinski sekretar, dr Vuk Radojević.

Dr Vuk Radojević naglasio je aktivnosti poljoprivrednog sektora u Sekretarijatu, istakavši činjenicu da se uvek saslušaju i uvaže zahtevi struke i nauke, kako bi se blagovremeno reagovalo, jer jedino tako možemo koncipirati sistem pravilnih mera u svrhu unapređenja poljoprivredne proizvodnje. Pozvao je poljoprivredne proizvođače da prate konkurse, jer je sedam konkursa već raspisano, a nov ciklus počinje početkom februara kao odgovor na potrebe poljoprivrednika. Preko 7,8 milijardi dinara izdvojeno je za agrar, a ove godine vrši se kapitalna investicija, automatizacija protivgradne zaštite, u saradnji sa ministarstvom poljoprivrede. Prva ovakva investicija u Vojvodini je radarski centar Fruška gora, a dva naredna Bajša i Samoš. Pored preduslova za smanjenje rizika od šteta od grada, ova investicija smanjuje na minimum učešće ljudskog faktora u kriznim vremenskim situacijama, do sada na dobrovoljnoj bazi i nepredvidivo. Uz subvencije za izgradnju protivgradnih mreža, to je paket koji poljoprivrednim proizvođačima pruža zaštitu od ove vrste vremenskih nepogoda. Istaknuta jeiI realizacija projekata u oblasti navodnjavanja, pri čemu je realizovano 11 projekata. Poslednji projekat u okviru prve faze se trenutno se završava, a druga faza sa novih 18 projekata počinje. Postoji preko 100,000 ha površina na kojima je moguće navodnjavanje iz kanalske mreže.  Infrastruktura i nabavka sistema za navodnjavanje za poljoprivrednu proizvodnju je stoga značajna zbog čega je većim poljoprivrednim proizvođačima ponuđena nova linija beskamatnih kredita za nabavku sistema za navodnjavanje iz kanalske mreže. Uz želju da zahtevi i potrebe poljoprivrednika ostanu prioritet, dr Vuk Radojević poželeo je uspešan rad i čestitao Institutu uspešnu organizaciju 54. SAPS.

PROF. DR VIKTOR NEDOVIĆ

Zamenik ministra Mladena Šarčevića, prof. dr Viktor Nedović, pozdravio je direktorku Instituta, dr Svetlanu Balešević Tubić, predsednika UO prof. dr Bogdana Kuzmanovića, pokrajinskog sekretara dr Vuka Radojevića, dekana novosadskog poljoprivrednog fakulteta prof. dr Nedeljka Ticu, predstavnike Vlade Srbije, agronome, poljoprivrednike i predstavnike medija, izrazivši zadovoljstvo i čast da u ime ministarstva i ministra Šarčevića zvanično otvori ovaj skup. Izuzetno aktivna i intenzivna godina je za nama, u kojoj je Institut za ratarstvo i povrtarstvo učvrstio svoju poziciju preko svoje strategije i planiranih aktivnosti u 2020, istakao je prof. Nedović. Ovo značajno okupljanje sa 1300 učesnika, uz organizaciju obavljenu na pravi način i u pravo vreme, prenosi naučna dostignuća potrebna poljoprivredi i daje nov doprinos razvoju poljoprivrede u Vojvodini i Republici Srbiji.

Prof. Nedović naveo je aktivnosti sprovedene u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, istakavši izmene Zakona o naučnim istraživanjima, koje definišu nov način finansiranja nauke u vidu fonda za nauku i inovacionu delatnost, tri konkurentna poziva mladim istraživačima na saradnju sa dijasporom i, krajem februara, prvi poziv za prijavu u program “Ideje”. Poziv u okviru programa “Razvoj” odgovor je na saradnju nauke i privrede, uz tri Horizont 2020 i 4 nacionalna projekta. Institut za ratarstvo i povrtarstvo i druge naučne institucije ugostiće vrhunska svetska imena na predstojećim konferencijama i time ostvariti velike benefite. Prof. Viktor Nedović istakao je saradnju Instituta i Ministarstva na svim poljima, posebno u vezi sa strategijom u proizvodnji hrane. Izrazivši nadu u nastavak i unapređenje saradnje, poželeo je Institutu i svim prisutnima uspeh u radu tokom 2020. godine i time zvanično otvorio 54. Savetovanje agronoma i poljoprivrednika Srbije.

 

Galerija fotografija…