Nakon dva uspešna dana 58. Savetovanja agronoma i poljoprivrednika Srbije i 4. Savetovanja agronoma Srbije i Republike Srpske, poslednjeg dana održana su predavanja na temu “Integralna zaštita suncokreta i uljane repice”, čiji je moderator bio dr Vladimir Miklič.

Prvo predavanje održao je dr Goran Malidža na temu “Integralno suzbijanje korova u suncokretu” tokom kojeg je govorio o izazovima proizvođača suncokreta u suzbijanju korova. Dr Malidža istakao je da kombinovanje preventivnih i direktnih mera na održiv način, koji umanjuje ekonomske rizike, rizike po zdravlje i životnu sredinu ima za cilj ima održavanje uravnotežene korovske flore uz upotrebu svih raspoloživih mera za smanjenje konkurencije korova i zavisnosti od herbicida. Takođe, navedene su važne aktivnosti u integralnom suzbijanju korova, među kojima su najznačajnije: upoznavanje korova i njihovih osobina, korišćenje raznovrstnog plodoreda, smenjivanje herbicida različitih mehanizama delovanja.

Potom je dr Boško Dedić održao je prezentaciju na temu “Integralna zaštita suncokreta i uljane repice – kontrola bolesti” tokom koje je naveo mere koje se sprovode pre planiranja proizvodnje, u koje spadaju plodored, higijena polja i plodnost zemljišta, mere koje se primenjuju u okviru oplemenjivanja i načini dorade pre stavljanja semena u promet, kao i mere koje se primenjuju tokom rasta i razvoja useva.

Dr Sonja Gvozdenac tokom prezentacije na temu “Inovativna strategija u suzbijanju zemljišnih štetočina u usevu suncokreta” govorila je o žičarima, koji predstavljaju jednu od ekonomski najznačajnijih štetočina suncokreta i načinima suzbijanja. Dr Gvozdenac je navela i ostale ekonomski značajne štetočine suncokreta među koje spadaju: siva kukurzna pipa, crna repina pipa, pamukova sovica, peščar, biljne vaši i stepski popac.

Poslednje predavanje održao je dr Željko Milovac na temu “Da li je ugrožena proizvodnja uljane repice?” govoreći o stanju uljane repice u našoj zemlji, kao i o štetnim insektima koji je napadaju tokom proleća, načinu i vremenu suzbijanja istih. Takođe, dr Milovac osvrnuo se i na poljske glodare, njihovu štetnost i načine suzbijanja glodara u polju.

Nakon predavanja održana je prva panel diskusija na temu “Zelena energija i energetska efikasnotst” čiji je moderator bio Stevan Davidović. Učesnici su bili prof. dr Đorđe Đatkov sa Fakulteta tehničkih nauka, doc. dr Bane Popadić sa Fakulteta tehničkih nauka, prof. dr Ana Marjanović Jeromela iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Milica Lambeta, mlada poljoprivrednica i Branislav Runjanin, mladi poljoprivredni proizvođač. Tokom panel diskusije učesnici su istakli da poskupljenjem električne energije mnogi se okreću obnovljivim izvorima energije, kao inovativnom pristupu.

Poslednja panel diskusija na ovogodišnjem Savetovanju bila je na temu “Zelena strana polja: tranzicija ka održivoj poljoprivredi, gde smo – kakva su iskustva i kuda idemo?” koju je držala dr Jordana Ninkov iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo. Tokom panela bilo je reči o značaju humuas i uzrocima gubitka humusa. Takođe istaknuto je (ne)poštovanje postojećih zakonskih mera, među kojima su najznačajnije zabrana spaljivanja žetvenih ostataka, racionalna primena đubriva, vođenje knjige polja i poštovanje plodoreda. Bilo je reči i o potencijalu korišćenja otpadnih organskih materija iz prehrambene industrije i domaćinstavakao đubriva.

Nakon održane poslednje panel diskusije, prof. dr Dragana Latković, predsednica Upravnog odbora Instituta za ratarstvo i povrtarstvo zahvalila se svim učesnicima Savetovanja koji su svakodnevno punili kongresnu salu hotela Palisad do poslednjeg mesta, a posebno mladim poljoprivrednicima koji su bili učesnici panel diskusije i koji su budućnost sprske poljoprivrede. Prof. Latković i prof. dr Ana Marjanović Jeromela poželevši rodnu godinu, sa visokim prinosima svečano su zatvorile 58. . Savetovanje agronoma i poljoprivrednika Srbije i 4. Savetovanje agronoma Srbije i Republike Srpske.

Sva predavanja i panel diskusije tokom drugog dana Savetovanja možete pogledati na sajtu Savetovanja.

 

Galerija fotografija