U saradnji sa kompanijom Cerera-agro iz Vukovara, Hrvatska, predstavnici Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju i ove godine su učestvovali na Jesenskom poljoprivrednom sajmu koji se 28. put održao u mestu Gudovac kod Bjelovara, Hrvatska. Kompanija Cerera-agro je duži niz godina zastupnik novosadskog sortimenta za Republiku Hrvatsku i redovni učesnik sajma u Gudovcu. Tokom dvodnevnog učešča na sajmu, predstavnici Instituta za ratarstvo i povrtarstvo ostvarili su brojne kontakte sa poljoprivrednim imanjima i proizvođačima koji su ostvarili vrhunske rezultate sa novosadskim sortimentom. S obzirom na to da se sajam u Gudovcu održava početkom septembra, najviše razgovora je bilo o narednoj setvenoj sezoni strnih žita, uljane repice i krmnog bilja.

Treba istaći da su proizvođači zadovoljni ostvarenim rezultatima NS sorti i da je prisutna želja da se ova saradnja intenzivira, odnosno da se povećaju površine sa novosadskim semenom u Hrvatskoj.