Na žitnim poljima, žetva ječma se privodi kraju, a žetva pšenice je na polovini.

Dr Novica Mladenov, sa Odeljenja za strna žita, ističe da je ovo toplo vreme uslovilo da pšenica ranije dođe u fazu pune zrelosti. Poslednjih dana pšenica se intenzivno žanje, a ima parcela na kojima je žetva i završena. Ranijoj žetvi doprinele su visoke temperature u prethodnom periodu tako da je sva pšenica spremna za žetvu.

Na osnovu prvih otkosa može se reći da su prinosi znatno niži, pa se procenjuje da će na čitavom području biti požnjeveno za oko 20 odsto manje u odnosu na petogodišnji prosek, naglašava dr Mladenov. Takođe, prvi rezultati pokazuju i da je manja zapreminska masa, odnosno hektolitar, u odnosu na ranije godine. Sve je to posledica talasa visokih temperatura, kako dnevnih, tako i noćnih, koje su uticale na brzo sazrevanje biljaka, odnosno gubljenja zelene boje i skraćene vegetacije.

Savet ratarima je da narednih dana maksimalno angažuju svu raspoloživu mehanizaciju kako bi se ubiranje hlebnog žita što pre završilo. Treba napomenuti da od brzine završetka žetve zavisi i koliki će biti žetveni gubici. Očekuje se da će se u narednih 10 dana ovaj posao privesti kraju, s obzirom na to da se najavljuju vremenski uslovi koji su naklonjeni žeteocima.