Laboratorija za mikrobiološka istraživanja

U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo od 1976. godine odvijaju se istraživanja iz oblasti mikrobiologije zemljišta u okviru Zavoda za zemljište, agroekologiju i đubriva u Laboratoriji za mikrobiologiju. Zavod je 2007. godine preimenovan u Odeljenje za soju i agroekologiju, a Laboratorija menja naziv u Odsek za mikrobiološke preparate. Od 2012. godine Odsek je organizaciona podjedinica Odeljenja za soju. U novembru 2020. godine Laboratorija za mikrobiološka istraživanja postaje zasebna organizaciona jedinica Instituta za ratarstvo i povrtarstvo.

Istraživanja iz oblasti mikrobiologije u Institutu u proteklom periodu obuhvatila su monitoring mikrobiološke aktivnosti u zemljištu i primene korisnih i efektivnih mikroorgnizama kao inokulanata. Rezultati dugogodišnjih istraživanja naučnih radnika Laboratorije za mikrobiološka istraživanja našli su primenu u praksi u vidu više komercijalnih mikrobioloških đubriva koja se koriste u proizvodnji leguminoznih biljaka pod zajedničkim nazivom NS Nitragin (NS Nitragin – za soju, NS Nitragin – za pasulj i boraniju, NS Nitragin – za grašak, NS Nitragin – za lucerku). Istraživanja u Laboratoriji su vezana za izučavanje ekologije mikroorganizama i određivanje brojnosti i enzimatske aktivnosti pojedinih sistematskih i fizioloških grupa mikroorganizama kao indikatora biogenosti i stepena zagađenosti zemljišta. Istraživanja obuhvataju ispitivanje uticaja abiotičkih i biotičkih činilaca, antropogenog uticaja i primenjenih agrotehničkih mera na mikrobiološke procese u zemljišta i procenu plodnosti zemljišta na osnovu mikrobioloških pokazatelja.

Uz klasične mikrobiološke metode u Laboratoriji se primenjuju i savremene, molekularne metode, koje omogućavaju genetsku identifikaciju i karakterizaciju vrsta i sojeva mikroorganizama.

Laboratorija je ovlašćena rešenjem nadležnog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije za ispitivanje i ocenu fizičko-hemijskih osobina i biološke hranljive vrednosti mikrobioloških đubriva.

Laboratorija ispunjava zahteve standarda ISO 9001:2015 (TÜV SÜD No 12 100 50114 TMS) Sistem menadžmenta kvalitetom i ISO 14001:2015 (TÜV SÜD No 12 104 50114 TMS) Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine.

Laboratorija ima ukupno 8 zaposlenih i to dva doktora nauka, jednog master inžinjera, dva diplomirana inženjera, tri laboranta.