Laboratorija za nutritivni kvalitet

Osnovana je 2020. godine, kao nova organizaciona jedinica Instituta za ratarstvo i povrtarstvo – Instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju.

U Laboratoriji za nutritivni kvalitet vrše se fizička, hemijska i biohemijska ispitivanja biljnih materijala i proizvoda za naučnoistraživačke i interne potrebe Instituta (primenom gravimetrije, potenciometrije, volumetrije, hromatografije – GC i HPLC; nuklearno magnetno rezonantne spektroskopije – NMR, NIR spektroskopije – NIRS, spektrofotometrije, itd.).

 

Laboratorija za nutritivni kvalitet vrši:

  • utvrđivanje kvaliteta biljnih materijala i proizvoda (farinologija, kvalitet ulja, kvalitet biljnog materijala);
  • kvalitativne i kvantitativne analize metabolita biljaka, jedinjenja primarnog i sekundarnog metabolizma biljaka (proteini, šećeri, ulja, masne kiseline, tokoferoli, polifenoli, etarska ulja, itd.)
  • utvrđivanje bioaktivnosti biljnih materijala i proizvoda primenom različitih biohemijskih metoda i testova, kao i praćenje odgovora biljke na (a)biotički stres.

 

Laboratoruju čini multidisciplinarni tim istraživača iz oblasti tehnologije, hemije, biologije i agronomije.

 

Laboratorija nije akreditovana i služi za interne potrebe Instituta.