DELATNOST LABORATORIJE

Laboratorija za zemljište i agroekologiju posluje tržišno, pružanjem usluga terenskog rada i laboratorijskih analiza, a istovremeno učestvuje u realizaciji naučnoistraživačkih projekata. Laboratorija posluje sa privatnim licima, državnim i privrednim subjektima.

Laboratorija je savremeno opremljena, poseduje potrebna ovlašćenja i akreditaciju i uz dugu tradiciju, zauzima vodeće mesto na tržištu.

Laboratorija svim zainteresovanim korisnicima nudi usluge osnovnih i kompleksnih ispitivanja iz oblasti agroekologije:

1. zemljišta (fizičke osobine, osnovni parametri plodnosti zemljišta (reakcija, sadržaj humusa i makro – i mikrohranljivih elemenata) – sa preporukom za đubrenje, hemijske osobine (adsorptivni kompleks, zaslanjenost), opasne i štetne materije (ostaci pesticida, teški metali, PAH, PCB), izrada namenskih pedoloških karata i studija, projekti i elaborati iz oblasti ispitivanja zemljišta.

2. Pesticida (fizičko-hemijske osobine, registracija pesticida, ostaci pesticida: u zemljištu, vodi, biljnom materijalu).

3. Sredstva za ishranu bilja – đubriva (fizičko-hemijske analize kvaliteta, registracija đubriva, ispitivanje biološke vrednosti đubriva).

4. Biljnog materijala (hemijski sastav).

5. Vode za navodnjavanje (ocena kvaliteta vode za navodnjavanje).

AKREDITACIJE I OVLAŠĆENJA

Laboratorija je akreditovana od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS), prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006 rešenjem broj 01-003. Laboratorija je 2001. bila prva laboratorija za ispitivanje koja je tada akreditovana od strane JUAT-a.

Laboratorija poseduje i rešenja za rad nadležnog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede R. Srbije za: ispitivanje fizičkih i hemijskih osobina zemljišta, ispitivanje opasnih i štetnih materija u zemljištu, elementarnog sastava i fizioloških svojstava biljnog materijala, fizičko-hemijske analize đubriva i ispitivanja biološke vrednosti đubriva, hemijske analize vode, ispitivanje fizičko-hemijskih osobina pesticida i ostataka pesticida u zemljištu, vodi, biljnom materijalu i hrani.

Laboratorija je kompletno opremljena za terensko ispitivanje (rekognosciranje, opis spoljašnje i unutrašnje morfologije zemljišta, uzorkovanje i pozicioniranje mesta uzorkovanja).

Godišnje u Laboratoriju pristigne oko 15.000 pojedinačnih uzorka različitog matriksa, a na svakom pojedinačnom uzorku se uradi više laboratorijskih analiza.

U cilju validacije i provere tačnosti primenjenih analitičkih metoda, koriste se certifikovani referentni materijali za svaki matriks koji se analizira. Laboratorija učestvuje u domaćim i međunarodnim međulaboratorijskim testovima.

INFORMACIJE O USLUGAMA I CENAMA

021 4898 464

labzemljiste@nsseme.com

RADNO VREME LABORATORIJE
PONEDELJAK – PETAK: 07h-15h

NAJZNAČAJNIJA OPREMA

1. Terenska vozila

2. GIS sistem (ESRI ArcGIS Software+server)

3. GPS prijemnici (Trimble Juno SC hendheld, GeoExplorer 3000 Series GeoXH)

4. Sonde (svrdlaste i cevaste) za uzorkovanje svih tipova zemljišta (Eijkelkamp)

5. Uzorkivač kolone zemljišta u cilindar, tip Stiboka

6. Penetrologger sa GPS-om (standardni kompletan set)

7. Gasni hromatograf Agilent 6890N sa masenim detektorom Agilent 5975B

8. Gasni hromatograf ECD/FID Agilent 7890A

9. Tečni hromatograf HP 1100

10. Indukovano kuplovana plazma ICP-OES Vista Pro Varian

11. Atomski apsorpcioni spektrofotometar Spectr AA-600 sa grafitnom tehnikom GTA100 Varian

12. CHNS analizator VarioEL III

13. Spektrofotometar UV/VIS Cary 3 E Varian

14. Mikrotalasni sistem za digestiju ETHOS1 Milestone

OSOBLJE

Po strukturi obrazovanja zaposlenih u Laboratoriji zastupljeni su pedolozi, agrohemičari, agronomi (smerovi: ratarsko-povrtarski, voćarsko-vinogradarski, zaštita biljaka), hemičari, tehnolog i biolog.

U Laboratoriji za zemljište i agroekologiju četvrtina zaposlenih su naučni radnici, a preko polovine zaposlenih imaju visoku stručnu spremu i više.

S obzirom na to da se u delokrugu rada Laboratorije konkurencija povećava, da se standardi za kvalitet pooštravaju, a istovremeno tehnologija u analitici usavršava velikom brzinom, vrši se kontinuirano ulaganje u opremanje Laboratorije i usavršavanje kadrova, da bismo zadržali vodeće mesto na tržištu uslužnih analiza iz oblasti poljoprivrede i zaštite životne sredine.