Obaveštenje za poslovne partnere

Na osnovu člana 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, broj 87/2018 – u dalјem tekstu: Zakon) kao licu na koje se odnose i od kojeg se podaci o ličnosti prikuplјaju, i trenutku prikuplјanja, dajemo Vam sledeće OBAVEŠTENJE O INFORMACIJAMA KOJE SE PRUŽAJU KADA SE PODACI O LIČNOSTI PRIKUPLJAJU OD LICA NA KOJE SE ODNOSE.

Tekst obaveštenja
Integralni dokument