Odeljenje za strna žita

Osnovna delatnost Odeljenja za strna žita obuhvata oplemenjivanje strnih žita – razvoj i unapređenje sortimenta namenjenog domaćem i međunarodnom tržištu. Oplemenjivanje se odvija na sledećim biljnim vrstama i podvrstama strnih žita: hlebna pšenica, durum pšenica, spelta pšenica, trikale, ječam, raž i ovas; semenarstvo – proizvodnja, održavanje i dorada sortnog semena strnih žita namenjenog domaćem i međunarodnom tržištu; zaštita strnih žita – fitopatološka, nematološka i entomološka istraživanja u funkciji oplemenjivanja i proizvodnje strnih žita na otpornost prema prouzrokovačima bolesti i štetočinama; analiza tehnološkog kvaliteta strnih žita – rad farinološke laboratorije; tehnologija gajenja strnih žita – unapređenje tehnologije proizvodnje strnih žita u cilju maksimalnog iskorišćenja genetskih potencijala sorti za prinos i kvalitet zrna.