Odeljenje za suncokret

Osnovna delatnost Odeljenja za suncokret obuhvata: oplemenjivanje – stvaranje visokoproduktivnih inbred linija i hibrida sa visokim sadržajem ulja u semenu, tolerantnih na dominantne bolesti i štetočine; stvaranje visokoproduktivnih inbred linija i hibrida sa izmenjenim kvalitetom ulja, sa povećanim sadržajem proteina i izmenjenim kvalitetom ulja za ishranu ljudi i životinja; otpornih prema određenim grupama herbicida; stvaranje genotipova dekorativnog tipa. Istraživanja obuhvataju stvaranja i održavanja inbred linija, testiranja hibridnih kombinacija u multilokacijskim ogledima, otpornost na biotički i abiotički stres, kao i korišćenje inovativnih metoda koje su prvenstveno bazirane na biotehnološkim dostignućima; zaštita od bolesti i štetočina – ispitivanja fitopatogenih gljiva i korisne i štetne entomofaune, istraživanje biologije, pragova štetnosti, rezistentnosti, suzbijanja, potencijala korišćenja u suzbijanju štetnih vrsta i u oplemenjivanju i semenarstvu; tehnologija gajenja -istraživanja u oblasti uticaja različitih sistema ratarenja i razvijanje novih održivih i ekološki prihvatljivijih sistema gajenja suncokreta; semenarstvo – proizvodnja i dorada semena – proizvodnja kvalitetnog semena roditeljskih linija i hibridnog semena suncokreta, dorada semena se odvija po najvišim svetskim standardima, korišćenjem savremene tehnike i tehnologije, u cilju obezbeđenja visokog kvaliteta semena i genetičke čistoće.

Odeljenje za suncokret u svom sastavu ima:

Odsek za uljanu repicu čija je osnovna delatnost: oplemenjivanje uljane repice i drugih, manje gajenih uljanih biljnih vrsta; održavanje gen-banke, stvaranje visokoproduktivnih hibrida uljane repice tipa „00“, sa visokim sadržajem ulja u semenu, tolerantnih na dominantne bolesti i štetočine, ekstremne temperature i sušu. Stvaranje visokoproduktivnih sorti manje gajenih uljanih vrsta, tolerantnih prema biotskom i abiotskom stresu. Istraživnje mogućnost korišćenja uljanih biljnih vrsta za specifične namene; zaštita od bolesti i štetočina – ispitivanja fitopatogenih gljiva i korisne i štetne entomofaune; agrotehnika – rad na ispitivanju uticaja različitih sistema gajenja na najvažnija kvantitativna i kvalitativna svojstva uljane repice i manje gajenih uljanih vrsta; proizvodnja i dorada semena – proizvodnja kvalitetnog semena roditeljskih linija, sorti i hibrida uljane repice i drugih uljanih vrsta odvija se savremenom tehnikom i tehnologijom po najvišim svetskim standardima u cilju obezbeđenja visokog kvaliteta semena i genetičke čistoće.

Odsek za šećernu repu čija je osnovna delatnost: aktivnosti na održavanja genetičke kolekcije šećerne repe, istraživanja vezana za probleme u tehnologiji gajenja šećerne (cerkospora, pojava gumene i trule repe, mineralna ishrana); piliranje semena šećerne repe paštrnaka, sirka, maka, uljane repice i drugih sitnozrnih gajenih biljnih vrsta.