BESPLATNI INFO BROJ TELEFONA: 0800 000 021

BESPLATNI INFO BROJ TELEFONA:
0800 000 021

KUKURUZ

Naši hibridi – prinosni i rodni!
Izuzetne adaptabilnosti, tolerantni na sušu, visokih i stabilnih prinosa – NS hibridi!

STRNA ŽITA

Kvalitet i tradicija! Izuzetno otporne na niske temperature, visoko prinosne i bogatog sadržaja proteina – NS sorte strnih žita!

SUNCOKRET

Stvoreni za rekorde, stvoreni za pobede! Odlične rodnosti i adaptabilnosti, sa visokim prinosom – NS SEME hibridi!

SOJA

Kvalitet za ceo svet! Bogata proteinima, izvanrednog prinosa i zrna odličnog kvaliteta – NS soja!

KRMNO BILJE

Odličnog kvaliteta i visokih prinosa, otporno na niske temperature i tolerantno na sušu, za odlično seno i za zelenu masu – NS sorte krmnog bilja!

ULJANA REPICA

NS SEME uljana repica je rešenje — kada su i prinos i kvalitet na istoj adresi!

POVRĆE I CVEĆE

Za uspešnu baštensku i industrijsku proizvodnju, za bujne sorte izvanredne rodnosti i adaptabilnosti – NS sorte povrća i cveća!

ALTERNATIVNE KULTURE

Bogat izbor NS sorti alternativnih kultura, lekovitog, začinskog i aromatičnog bilja – organsko je budućnost!

LABORATORIJA ZA ZEMLJIŠTE I AGROEKOLOGIJU

Savremeno opremljena laboratorija, poseduje potrebna ovlašćenja i akreditaciju i, uz dugu tradiciju, zauzima vodeće mesto na tržištu.

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE SEMENA

Raspolaže najsavremenijom opremom potrebnom za izvođenje stručnog i naučnog rada vezanog za kvalitet semena svih ratarskih i povrtarskih biljnih vrsta, trava i lekovitog bilja.

KUKURUZ

Naši hibridi – prinosni i rodni!
Izuzetne adaptabilnosti, tolerantni na sušu, visokih i stabilnih prinosa – NS hibridi!

STRNA ŽITA

Kvalitet i tradicija! Izuzetno otporne na niske temperature, visoko prinosne i bogatog sadržaja proteina – NS sorte strnih žita!

SUNCOKRET

Stvoreni za rekorde, stvoreni za pobede! Odlične rodnosti i adaptabilnosti, sa visokim prinosom – NS SEME hibridi!

SOJA

Kvalitet za ceo svet! Bogata proteinima, izvanrednog prinosa i zrna odličnog kvaliteta – NS soja!

KRMNO BILJE

Odličnog kvaliteta i visokih prinosa, otporno na niske temperature i tolerantno na sušu, za odlično seno i za zelenu masu – NS sorte krmnog bilja!

ULJANA REPICA

NS SEME uljana repi­ca je rešen­je — kada su i pri­nos i kvalitet na istoj adresi!

POVRĆE I CVEĆE

Za uspešnu baštensku i industrijsku proizvodnju, za bujne sorte izvanredne rodnosti i adaptabilnosti – NS sorte povrća i cveća!

ALTERNATIVNE KULTURE

Bogat izbor NS sorti alternativnih kultura, lekovitog, začinskog i aromatičnog bilja – organsko je budućnost!

LABORATORIJA ZA ZEMLJIŠTE I AGROEKOLOGIJU

Savremeno opremljena laboratorija, poseduje potrebna ovlašćenja i akreditaciju i, uz dugu tradiciju, zauzima vodeće mesto na tržištu.

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE SEMENA

Raspolaže najsavremenijom opremom potrebnom za izvođenje stručnog i naučnog rada vezanog za kvalitet semena svih ratarskih i povrtarskih biljnih vrsta, trava i lekovitog bilja.

BESPLATNI INFO BROJ TELEFONA: 0800 000 021

BESPLATNI INFO BROJ TELEFONA:
0800 000 021